Redmi Note 11 ръководство
Xiaomi Redmi Note 11 ръководство

Ръководство за потребителя за Xiaomi Redmi Note 11 в български. Това PDF ръководство има 8 страници.

PDF 8 1.1mb
Xiaomi Redmi Note 11 ръководство
Предишна страница

Вижте ръководството на Xiaomi Redmi Note 11 по-долу. Всички ръководства на ManualsCat.com могат да бъдат разгледани напълно безплатно. С помощта на бутона „Избор на език“ можете да изберете езика на ръководството, което искате да прегледате.

MANUALSCAT | BG

Въпрос и отговори

Имате въпрос относно Xiaomi Redmi Note 11, но не можете да намерите отговора в ръководството за потребителя? Може би потребителите на ManualsCat.com могат да Ви помогнат да отговорите на въпроса си. Като попълните формата по-долу, Вашият въпрос ще се появи под ръководството за Xiaomi Redmi Note 11. Моля, уверете се, че описвате трудностите си с Xiaomi Redmi Note 11 възможно най-точно. Колкото по-точен е въпросът Ви, толкова по-големи са шансовете бързо да получите отговор от друг потребител. Автоматично ще получите имейл, с който Ви информираме, когато някой е реагирал на въпроса Ви.

как се променя звъненето от избран телефон

петър плачков2022-07-01

Задайте въпрос относно Xiaomi Redmi Note 11

Страница: 1
Redmi Note 11 Ръководство за бърз старт
Страница: 2
Благодарим Ви, че избрахте Redmi Note 11 Натиснете продължително бутона за захранване, за да включите устройството. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате устройството. За повече информация посетете нашия официален уебсайт: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Redmi Note 11 се доставя предварително инсталирано с MIUI, нашата персонализирана операционна система, базирана на Android, която осигурява чести актуализации и лесни за употреба функции, базирани на предложения от над 200 милиона активни потребители по целия свят. За повече информация, моля, посетете en.miui.com Държач за SIM карта: Micro SD Nano-SIM Nano-SIM Относно слотове за две SIM карти: • Опцията с две 4G SIM карти се предлага от избрани телекомуникационни оператори и може да не се предлага във всички региони. • Поддържа две nano-SIM карти. Когато използвате двата слота за SIM карти, всяка карта може да бъде настроена като основна карта. • VoLTE се поддържа само от телекомуникационни оператори в определени региони. • Системата може да се актуализира автоматично за оптимална производителност на мрежата. За подробности, моля, вижте версията на системата, използвана на устройството. • Моля, не поставяйте нестандартни SIM карти в слота за SIM карта. Те могат да повредят слота за SIM карта. • ВНИМАНИЕ: Не разглобявайте това устройство.
Страница: 3
Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) Трябва да се вземат специални предпазни мерки за безопасно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не може да бъде изхвърлен с други битови отпадъци в ЕС. За да предотвратите причиняване на вреда на околната среда или човешкото здраве от неподходящо изхвърляне на отпадъци и да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси, моля, рециклирайте отговорно. За безопасно рециклиране на Вашето устройство, моля, използвайте системи за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от който устройството е закупено първоначално. За да видите нашата екологична декларация, моля, използвайте следната връзка: www.mi.com/en/about/environment ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ. За да предотвратите евентуално увреждане на слуха, не слушайте с високи нива на звука за дълги периоди. Допълнителна информация за безопасност и предпазни мерки можете да получите на следната връзка: www.mi.com/en/certification Важна информация за безопасността Прочетете цялата информация за безопасност по-долу, преди да използвате Вашето устройство: • Използването на неоторизирани кабели, захранващи адаптери или батерии може да причини пожар, експлозия или да създаде други рискове. • Използвайте само оторизирани аксесоари, които са съвместими с Вашето устройство. • Работният температурен диапазон на това устройство е от 0°C до 40°C. Използването на това устройство в среда, извън този температурен диапазон, може да повреди устройството. • Ако Вашето устройство е снабдено с вградена батерия, за да не повредите батерията или устройството, не се опитвайте да подменяте батерията сами. • Зареждайте това устройство само с включения или оторизиран кабел и захранващ адаптер. Използването на други адаптери може да причини пожар, токов удар и да повреди устройството и адаптера. • След като зареждането приключи, изключете адаптера както от устройството, така и от контакта. Не зареждайте устройството повече от 12 часа. • Батерията трябва да бъде рециклирана или изхвърлена отделно от битовите отпадъци. Неправилното боравене с батерията може да причини пожар или експлозия. Изхвърляйте или рециклирайте устройството, батерията и аксесоарите в съответствие с Вашите местните разпоредби. • Не разглобявайте, удряйте, премазвайте или изгаряйте батерията. Ако батерията изглежда деформирана или повредена, незабавно спрете да я използвате. - Не предизвиквайте късо съединение на батерията, тъй като това може да причини прегряване, изгаряния или други наранявания. - Не поставяйте батерията в среда с висока температура. - Прегряването може да причини експлозия. - Не разглобявайте, удряйте или премазвайте батерията, тъй като това може да доведе до изтичане, прегряване или експлозия на батерията.
Страница: 4
- Не палете батерията, тъй като това може да причини пожар или експлозия. - Ако батерията изглежда деформирана или повредена, незабавно спрете да я използвате. • Потребителят не трябва да изважда батерията или да прави изменения по нея. Изваждането или ремонтирането на батерията трябва да се извършва само от оторизиран сервизен център на производителя. • Поддържайте устройството си сухо. • Не се опитвайте сами да ремонтирате устройството. Ако някоя част от устройството не работи правилно, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти на Mi или занесете устройството си в оторизиран сервизен център. • Свързвайте други устройства в съответствие с техните инструкции за употреба. Не свързвайте несъвместими устройства с това устройство. • За AC/DC адаптери стенният контакт трябва да бъде монтиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен. Мерки за безопасност • Спазвайте всички приложими закони и правила, ограничаващи използването на мобилни телефони в специфични ситуации и среди. • Не използвайте телефона си в бензиностанции или във всяка експлозивна атмосфера или потенциално експлозивна среда, включително зони за зареждане с гориво, под палуби на лодки, съоръжения за пренос или съхранение на гориво или химикали, или места, където въздухът може да съдържа химикали или частици като зърно, прах или метали на прах. Спазвайте всички поставени знаци, за да изключите безжични устройства, като Вашия телефон или друго радиооборудване. Изключете мобилния си телефон или безжично устройство, когато сте в зона с взривни работи или в зони, където се изискват „двупосочни радиостанции“ или „електронни устройства“, за да се избегнат потенциални опасности. • Не използвайте телефона си в болнични операционни зали, стаи за спешна помощ или интензивни отделения. Винаги спазвайте всички правила и разпоредби на болниците и здравните центрове. Ако имате медицинско устройство, моля, консултирайте се с Вашия лекар и с производителя на устройството, за да определите дали телефонът Ви може да пречи на работата на устройството. За да избегнете потенциална намеса в пейсмейкър, винаги поддържайте минимално разстояние от 15 cm между Вашия мобилен телефон и пейсмейкъра. Това може да стане, като използвате телефона си на ухото, противоположно на пейсмейкъра, и като не носите телефона си в джоб на гърдите. За да избегнете смущения в медицинско оборудване, не използвайте телефона си в близост до слухови апарати, ушни импланти или други подобни устройства. • Спазвайте всички разпоредби за безопасност в самолет и изключете телефона си, когато сте на борда на самолет, когато е необходимо. • Когато шофирате, използвайте телефона си в съответствие със съответните закони и разпоредби за движение. • За да избегнете удар от мълния, не използвайте телефона си на открито по време на гръмотевични бури. • Не използвайте телефона си за обаждания, докато се зарежда. • Не използвайте телефона си на места с висока влажност, като бани. Това може да доведе до токов удар, нараняване, пожар и повреда на зарядното устройство. Декларация за сигурност Моля, актуализирайте операционната система на телефона си, като използвате вградената функция за актуализиране на софтуера, или посетете някой от нашите оторизирани сервизи. Актуализирането на софтуера чрез други средства може да повреди устройството или да доведе до загуба на данни, проблеми със сигурността и други рискове.
Страница: 5
Регламенти на ЕС Декларация за съответствие с RED Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че този GSM/GPRS/EDGE/UMTS/ LTE цифров мобилен телефон с Bluetooth и Wi-Fi 2201117TY е в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на Директивата за радиооборудването 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.mi.com/en/certification Информация за експозицията на РЧ (SAR) Това устройство отговаря на ограниченията за относителен коефициент на поглъщане (SAR) за обща популация/неконтролирана експозиция (Локализиран 10-грамов SAR за главата и торса, ограничение: 2,0 W/kg), посочен в Препоръка на Съвета 1999/519/EО, Насоки на ICNIRP и RED (Директива 2014/53/ЕС). По време на тестването на SAR това устройство е настроено да предава при най- високото си сертифицирано ниво на мощност във всички тествани честотни ленти и е поставено в позиции, които симулират излагане на РЧ по време на употреба срещу главата без отделяне и близо до тялото с отделяне от 5 mm. Съответствието със SAR за работа на тялото се основава на разстоянието на отделяне от 5 mm между устройството и човешкото тяло. Това устройство трябва да се носи на най-малко 5 mm от тялото, за да се гарантира, че нивото на експозиция на РЧ е съвместимо или по-ниско от отчетеното ниво. Когато устройството се прикрепва близо до тялото, трябва да се използва клипс за колан или кобур, който не съдържа метални компоненти и позволява да се запази разстояние от поне 5 mm между устройството и тялото. Съответствието с експозиция на РЧ не е тествано или сертифицирано с никакъв аксесоар, съдържащ метал, носен върху тялото, и използването на такъв аксесоар трябва да се избягва. Информация за сертифициране (най-висока SAR стойност) SAR 10 g ограничение: 2,0 W/Kg, SAR стойност: Глава: 0,598 W/Kg, тяло: 0,996 W/Kg (5 mm разстояние). Правна информация Това устройство може да се използва във всички държави членки на ЕС. Спазвайте националните и местните разпоредби, когато устройството се използва. Това устройство е ограничено за вътрешна употреба само когато работи в честотния диапазон от 5150 до 5350 MHz в следните държави: AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK(NI) IS LI NO CH TR
Страница: 6
Ограничения в 2,4 GHz лента: Норвегия: Този подраздел не се прилага за географския район в радиус от 20 km от центъра на Ny-Ålesund. Уверете се, че използваният захранващ адаптер отговаря на изискванията на точка 6.4.5 в IEC/EN 62368-1 и е тестван и одобрен съгласно национални или местни стандарти. Честотни ленти и мощност Този мобилен телефон предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална мощност на радиочестотите: GSM 900: 35,5 dBm GSM 1800: 32,5 dBm WCDMA лента 1/8: 25,7 dBm LTE лента 1/3/7/8/20/28/38/40/41(2535MHz-2655MHz): 25,7 dBm Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2,4 GHz лента: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 до 5250MHz: 23 dBm, 5250 до 5350 MHz: 20 dBm, 5470 до 5725 MHz: 20 dBm, 5725 до 5850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m при 10 m Регламенти на FCC Този мобилен телефон отговаря на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е предмет на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени  смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана експлоатация. Този мобилен телефон е тестван и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят приемлива защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че смущения няма да възникнат при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: - Ориентирайте наново или преместете приемната антена. - Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. - Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. - Консултирайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен техник за помощ. Информация за експозицията на РЧ (SAR) Това устройство отговаря на правителствените изисквания за излагане на радиовълни. Това устройство е проектирано и произведено така, че да не надвишава границите на емисии за излагане на радиочестотна (РЧ) енергия. Стандартът на експозиция за безжични устройства използва мерна единица,  позната като относителен коефициент на поглъщане или SAR. Ограничението на SAR, зададено от FCC, е 1,6 W/Kg. За експлоатация при носене на тялото това устройство е тествано и отговаря на указанията на FCC за експозиция на РЧ за употреба с аксесоар, който не съдържа метал и позиционира устройството на минимум 1,5 cm от тялото. Съответствието с експозиция на РЧ на аксесоарите, носени на тялото, които съдържат метал, не е тествано и сертифицирано и трябва да се избягва използването на такъв аксесоар. Всеки аксесоар, използван с това устройство за експлоатация при носене на тялото, трябва да държи устройството на най-малко 1,5 cm от тялото.
Страница: 7
Забележка на FCC Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да експлоатира оборудването. Заедно с това устройство трябва да се използват екранирани кабели, за да се гарантира спазването на ограниченията за клас B на FCC. Електронен етикет Това устройство има електронен етикет за информация за сертифициране. За достъп до него, моля, отидете на Настройки > За телефона > Сертификати или отворете „Настройки“ и въведете „Сертификати“ в лентата за търсене. Модел: 2201117TY 2201 показва, че този продукт ще бъде пуснат на пазара след януари 2022 г. Производител: Xiaomi Communications Co.,Ltd. адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Китай Модел : MDY-11-EZ Входно напрежение : 100 – 240 V~ Входна честота : 50/60 Hz Изходно напрежение : 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 20,0 V / 11,0 V Изходен ток : 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A / 1,35 A / 3,0 A макс. Изходна мощност : 15,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 33,0 W макс. Средна стойност на КПД : ≥ 82,0% Отказ от отговорност Това ръководство за бърз старт е публикувано от Xiaomi или нейната местна свързана компания. Подобрения и промени в това ръководство, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или подобрения на програми и/или оборудване, могат да бъдат направени от Xiaomi по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включени в новите онлайн издания на ръководството за бърз старт (моля, вижте подробности на www.mi.com/global/service/userguide). Всички илюстрации са само с илюстративна цел и може да не изобразяват точно действителното устройство. Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd. Пощенски адрес на производителя: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Китай, 100085 Марка: Redmi Модел: 2201117TY © Xiaomi Inc. Всички права запазени.
Марка:
Xiaomi
Продукт:
Смартфони
Модел/име:
Redmi Note 11
Тип файл:
PDF
Налични езици:
български