Galaxy Watch 4 ръководство
Samsung Galaxy Watch 4 ръководство

Ръководство за потребителя за Samsung Galaxy Watch 4 в Испански. Това PDF ръководство има 616 страници.

PDF 616 1.1mb
Samsung Galaxy Watch 4 ръководство
Предишна страница

Вижте ръководството на Samsung Galaxy Watch 4 по-долу. Всички ръководства на ManualsCat.com могат да бъдат разгледани напълно безплатно. С помощта на бутона „Избор на език“ можете да изберете езика на ръководството, което искате да прегледате.

MANUALSCAT | BG

Въпрос и отговори

Имате въпрос относно Samsung Galaxy Watch 4, но не можете да намерите отговора в ръководството за потребителя? Може би потребителите на ManualsCat.com могат да Ви помогнат да отговорите на въпроса си. Като попълните формата по-долу, Вашият въпрос ще се появи под ръководството за Samsung Galaxy Watch 4. Моля, уверете се, че описвате трудностите си с Samsung Galaxy Watch 4 възможно най-точно. Колкото по-точен е въпросът Ви, толкова по-големи са шансовете бързо да получите отговор от друг потребител. Автоматично ще получите имейл, с който Ви информираме, когато някой е реагирал на въпроса Ви.

Задайте въпрос относно Samsung Galaxy Watch 4

Страница: 1
Български 51 Информация за безопасност Моля, прочетете тази важна информация за безопасност, преди да използвате устройството. Тя съдържа обща информация за безопасност на устройствата и може да включва информация, която не се отнася за вашето устройство. Следвайте информацията за предупреждение и внимание, за да предотвратите нараняване на себе си или другите, и да предотвратите повреди по вашето устройство. Терминът "устройство" се отнася до продукта и неговата батерия, зарядното устройство, доставяните с продукта артикули и всички допълнителни устройства, одобрени от Samsung. Предупреждение Неспазването на предупрежденията и наредбите за безопасност може да причини сериозни наранявания или смърт Вашето устройството съдържа магнити. Пазете безопасно разстояние между вашето устройство и обекти, които могат да бъдат засегнати от магнити като кредитни карти и имплантируеми медицински изделия. Ако имате имплантируемо медицинско изделие, консултирайте се с вашия лекар преди употреба Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани Необезопасените връзки може да предизвикат токов удар или пожар. Не докосвайте устройството, захранващите кабели, щепсели или електрическия контакт с мокри ръце или други мокри части на тялото Това може да предизвика токов удар. Не дърпайте прекалено захранващия кабел при изваждането му Това може да предизвика токов удар или пожар. Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел Това може да предизвика токов удар или пожар. Не използвайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда Това може да предизвика токов удар.
Страница: 2
Български 52 Не свързвайте директно заедно положителната и отрицателната клема на зарядното устройство Това може да причини пожар или сериозно нараняване. Не използвайте устройството навън по време на гръмотевична буря Това може да доведе до токов удар или повреда на устройството. Използвайте зарядни устройства, аксесоари и резервни части, одобрени от производителя • Използването на неспециализирани зарядни устройства може да скъси живота на устройството или да го повреди. Това може да причини и пожар или избухване на батерията. • Използвайте само одобрени от Samsung батерия, зарядно устройство и кабел, специално предназначени за вашето устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства и кабели може да доведат до сериозни наранявания или повреда на устройството. • Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung. Не носете устройството в задния си джоб или на кръста си • Устройството може да се повреди, да експлодира или да предизвика пожар, ако към него бъде приложен прекалено голям натиск. • Можете да се нараните при сблъсък или падане. Не изпускайте и не удряйте устройството прекалено силно • По този начин може да се повреди вашето устройство или неговата батерия, може да се предизвика неизправност или да се съкрати неговият срок на експлоатация. • Освен това така може да се предизвика прегряване, запалване, пожар и други опасности. Бъдете внимателни при боравенето и изхвърлянето на устройството и зарядното • Никога не хвърляйте батерията или устройството в огън. Никога не поставяйте батерията или устройството върху нагревателни уреди, като микровълнови печки, котлони или радиатори. Устройството може да избухне, ако прегрее. Следвайте всички местни разпоредби при изхвърлянето на употребявани батерии или устройства. • Никога не блъскайте или пробивайте устройството. • Избягвайте излагането на устройството на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване. Защитавайте устройството, батерията и зарядното устройство от повреда • Избягвайте излагането на устройството и батерията на много ниски или високи температури. • Много високите или ниски температури може да повредят устройството или да намалят възможността за зареждане или живота на вашето устройство и батерия. • Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия. • Не използвайте кабел, чието покритие е отлепено или повредено, и не използвайте зарядно устройство или батерия, които са повредени или функционират неправилно. • Не включвайте или не използвайте устройството с отворено гнездо за батериите.
Страница: 3
Български 53 Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане • Може да се появи теч в батерията. • Устройството ви може да прегрее и да причини пожар. Не използвайте или съхранявайте устройството на места с висока концентрация на прах или аерозолни вещества Прахът или чуждите вещества може да нарушат функциите на устройството и да доведат до пожар или токов удар. Предотвратете контакта на многофункционалния жак и малкия край на зарядното устройство с проводими материали като течности, прах, метален прах и графит на моливи. Не докосвайте многофункционалния жак с остри инструменти или произвеждайте удар по многофункционалния жак Проводимите материали могат да причинят късо съединение или корозия на клемите, което да доведе до експлозия или пожар. При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети, например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното зарядно устройство Съществува риск устройството да не се зареди правилно или да прегрее. Не хапете или смучете устройството или батерията • Това може да повреди устройството или да предизвика експлозия или пожар. • Децата или животните може да се задавят с малки части. • Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно. Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата Това може да причини задушаване или сериозно нараняване. Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия Свържете се със своя местен оторизиран сервизен център, за да изхвърлите литиево-йонната батерия безопасно.
Страница: 4
Български 54 Внимание Неспазването на тези точки и разпоредби може да доведе до злополука или имуществени вреди Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства. Не използвайте устройството в болници, в самолети или автомобилно оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти • По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см от пейсмейкъри, тъй като то може да повлияе действието на пейсмейкъра. • За да намалите смущенията с пейсмейкъри, използвайте своето устройство само от страната на тялото, противоположна на пейсмейкъра. • Ако използвате медицински уреди, свържете се с производителя на уредите, преди да използвате устройството, за да разберете дали уредите ще се повлияят от радио честотата, излъчвана от устройството. • В самолета използването на електронни уреди може да доведе до смущения в електронните навигационни уреди на летателния апарат. Спазвайте предвидените от авиокомпанията норми и указанията на екипажа на самолета. В случаите, в които е позволено устройството да се използва, винаги го използвайте в режим "полет". • Електронните уреди във вашия автомобил може да не работят правилно поради радио смущения от устройството. Свържете се с производителя за повече информация. Не излагайте устройството на силен пушек или дим Това може да повреди корпуса му или да наруши функциите му. Ако използвате слухов апарат, свържете се с производителя за информация относно радио смущенията Радио честотата, излъчвана от вашето устройство, може да предизвика смущения в някои слухови апарати. Преди да използвате устройството, свържете се с производителя, за да разберете дали слуховият апарат ще се повлияе от радио честотата, излъчвана от устройството. Не използвайте устройството близо до други устройства и апарати, излъчващи радио честоти, като например аудио системи и радио кули Радио честотите може да причинят повреда на устройството.
Страница: 5
Български 55 Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера • Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди. • Не използвайте устройството на бензиностанции, близо до горива или химикали или в области на експлозии. • Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му. Ако която и да е част от устройство е счупена, дими или излъчва миризма на изгоряло, незабавно прекратете употребата на устройството. Използвайте устройството отново, само ако е било поправено в сервизен център на Samsung • Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. • Ако устройството дими или излъчва миризма на изгоряло, това може да доведе до експлозия на батерията или пожар. При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. За вашата лична безопасност и безопасността на другите, използвайте здрав разум и помнете следното: • Направете така, че да можете да се свържете с вашето безжично устройство, без да спирате да наблюдавате пътя. Ако получите обаждане по неподходящо време, оставете гласовата поща да отговори вместо вас. • Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни. • Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност - безопасността на шофиране. • Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. • Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Информирайте човека, с когото разговаряте, че шофирате и прекъснете разговорите, които евентуално могат да отклонят вниманието ви от пътя.
Страница: 6
Български 56 Използвайте и се грижете за своето устройство правилно Пазете устройството сухо • Влажността и течностите може да повредят частите или електронните вериги в устройството. • Това устройство е оборудвано с вградени индикатори за течност. Повредите на вашето устройство, предизвикани от вода, може да анулират гаранцията на производителя. Съхранявайте устройството само на равни повърхности Ако устройството падне, то може да се повреди. Устройството може да се използва на места с околна температура между 0°C и 35°C. Можете да съхранявате устройството при околна температура между -20°C и 50°C. Използването или съхраняването на устройството извън препоръчаните температурни диапазони може да повреди устройството или да намали живота на батерията • Не съхранявайте устройството на много топли места, като в автомобили през лятото. Това може да предизвика повреда на екрана, да доведе до повреда на устройството или да накара батерията да избухне. • Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (на таблото на автомобил, например). Не съхранявайте устройството с метални предмети, като монети, ключове или огърлици • Вашето устройство може да се надраска или повреди. • Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, това може да причини пожар. Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета • Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди вследствие на излагането на магнитни полета. • Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета. Избягвайте контакт с устройството, когато то прегрява. Ако не го направите, това може да причини изгаряния при ниска температура, зачервяване и пигментиране на кожата • Бъдете внимателни за прегряване на устройството, когато го използвате продължително време и избягвайте продължителен контакт с кожата. • Не сядайте върху устройството и не го поставяйте в директен контакт с кожата за продължителни периоди, когато се зарежда или е свързано към източник на захранване. • Поносимостта към висока температура варира индивидуално. Обърнете внимание при използване от деца, възрастни и хора със специални състояния.
Страница: 7
Български 57 Проявете внимание при излагане на мигаща светлина • Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си. • Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството. • Ако някой ваш близък получи удар или загуби съзнание, докато използва подобно устройство, трябва да се посъветвате с лекар, преди да използвате устройството. • Ако почуствате неудобство, като например мускулен спазъм или дезориентация, спрете да използвате устройството незабавно и се посъветвайте с лекар. • За да се предпазите от напрягане на очите, правете чести почивки, докато използвате устройството. Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар. Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки • Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха. • Излагането на високи звуци по време на ходене може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент. •  Винаги намалявайте силата на звука преди да свържете слушалки към аудио източник и използвайте само минималната настройка на сила на звука достатъчна за да чуете разговора или музиката. • Може да получите ушна инфекция, ако слушалките влязат в контакт с чужди материали и ги носите дълго време. Поддържайте слушалките чисти и сухи. • В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество, преди да свържете слушалки към устройството. • Не използвайте слушалката, докато управлявате превозно средство. Това може да отвлече вниманието ви и да предизвика злополука, както може и да е незаконно в страната, където се намирате. Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.
Страница: 8
Български 58 Бъдете внимателни, когато носите устройството • За да направите точно измерване, трябва да носите устройството така, че да пасне на китката ви. След измерването разхлабете каишката за да може въздухът да достигне до кожата ви. Препоръчва се устройството да се носи така, че да не е прекалено хлабаво или стегнато и да се чувства удобно при нормални обстоятелства. • Когато носите устройството дълго време или извършвате високоинтензивни упражнения, докато го носите, може да се появи дразнене на кожата поради определени фактори, като триене, натиск или влага. Ако носите устройството си дълго време, свалете го от китката си за известно време, за да запазите кожата си здрава и да дадете възможност на китката си да си почине. • Ако стегнете устройството прекалено плътно, може да възникне дразнене на кожата, а ако го поставите твърде разхлабено, може да се появи триене. • Поддържайте устройството си сухо и чисто, за да избегнете раздразване на кожата. • Устройството отговаря на международните стандарти за безопасност, но трябва да предприемете необходимите предпазни мерки, ако кожата Ви е свръхчувствителна или имате алергия към някои материали. Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху вашето устройство • Боята и стикерите може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. • Ако сте алергични към боята или металните части на устройството, може да почувствате сърбеж, екзема или подуване на кожата. Ако това се случи, спрете да използвате устройството и се консултирайте със своя лекар. Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно • Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно. • Избягвайте поставянето на устройството и принадлежностите близо до въздушната възглавница. Неправилно инсталираното безжично оборудване може да причини сериозно нараняване, когато въздушната възглавница се надуе бързо. Не изпускайте устройството си и не допускайте удари по него • Вашето устройство може да се повреди или да не работи правилно. • Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят. Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство • С времето неизползваното устройство ще се разреди и трябва да бъде заредено преди употреба. • Изключете кабела на зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. • Използвайте батерията само по предназначение. • Следвайте всички инструкции в това ръководство, за да осигурите най-дългия възможен живот за своето устройство и батерия. Повредите или лошите работни характеристики, причинени от неспазването на тези предупреждения и инструкции, може да анулират гаранцията на производителя. • Устройството ви може да се износи с времето. Някои части и поправки се покриват от гаранцията в периода на валидност, но повредите и влошаването, причинени от използването на неодобрени аксесоари, не се покрива.
Страница: 9
Български 59 Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си • Всички промени или изменения на устройството могат да елиминират гаранцията на производителя. Ако вашето устройство се нуждае от поправка, занесете го в сервизен център на Samsung. • Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар. • Не разглобявайте и не използвайте повторно батерията. Когато почиствате устройството, обърнете внимание на следното • Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба. • Почистете клемите на батерията с памук или кърпа. • Не използвайте химически вещества или почистващи препарати. Това може да обезцвети или разяде корпуса на устройството, както и да предизвика токов удар или пожар. • Избягвайте да излагате устройството на прах, пот, мастило, масла и химически продукти като козметика, антибактериален спрей, почистващ препарат за ръце, детергенти и инсектициди. Това може да доведе до повреда на вътрешните и външните му части или до влошаване на работата му. Ако вашето устройство бъде изложено на което и да е от гореспоменатите вещества, използвайте немъхеста мека кърпа, за да го почистите. Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение Устройството ви може да се повреди. Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на обществени места Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне. Работете внимателно с кабелите • Когато свързвате кабел към устройството, трябва да проверите дали кабелът е свързан откъм правилната страна. • Свързването на кабел със сила или по неправилен начин може да доведе до повреда на многофункционалния жак или други части на устройството. Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.
Страница: 10
Български 60 Защитете личната си информация и предотвратете изтичане или злоупотреба с чувствителна информация • Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загубата на вашите данни. • При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с вашата лична информация. • Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация. • Проверявайте своите акаунти редовно за неодобрено или подозрително използване. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си. • В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация. • Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN. Не разпространявайте материал със защитени авторски права Не разпространявайте материали със защитени авторски права без разрешението на собствениците. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове в резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права. Злонамерен софтуер и вируси За да защитите устройството си от злонамерен софтуер и вируси, следвайте тези съвети. Неспазването на тези правила може да доведе до повреда или загуба на данни, които може да не се покриват от гаранцията • Не теглете неизвестни приложения. • Не посещавайте ненадеждни уебсайтове. • Изтривайте съмнителните съобщени или имейли от неизвестни източници. • Задайте парола и я променяйте редовно. • Деактивирайте безжичните функции, като например Bluetooth, когато не ги използвайте. • Ако устройството не реагира нормално, изпълнете антивирусна програма, за да проверите за заразяване. • Изпълнете антивирусна програма на устройството си, преди да стартирате новоизтеглени приложения и файлове. • Инсталирайте антивирусни програми на компютъра и ги изпълнявайте редовно, за да проверявате за заразяване. • Не редактирайте настройките на системния регистър и не променяйте операционната система на устройството.
Страница: 11
Български 61 Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR) За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел. Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване) Тази маркировка на продукта, принадлежностите или литературата указва, че продуктът и неговите електронни принадлежности (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да бъдат изхвърляни с други битови отпадъци. За да не излагате на опасност човешкото здраве и да предпазите околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези елементи от другите видове отпадъци и ги рециклирайте отговорно, за да създадете възможност за екологично-съобразно използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие. Правилно изхвърляне на батериите в този продукт Обозначението върху батерията, ръководството или опаковката показва, че батерията в този продукт не бива да се изхвърля с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.
Страница: 12
Български 62 Отказ от права Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги са предоставени единствено за вашата лична нетърговска употреба. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства. “СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД.”SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ.” Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство. Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.
Марка:
Samsung
Продукт:
Умен часовник
Модел/име:
Galaxy Watch 4
Тип файл:
PDF
Налични езици:
Испански, Португалски, Китайски, Хърватски, Arabčina, български, Хинди