TAH1205 ръководство
Philips TAH1205 ръководство

Ръководство за потребителя за Philips TAH1205 в български. Това PDF ръководство има 14 страници.

PDF 14 1.1mb
Philips TAH1205 ръководство
Предишна страница

Вижте ръководството на Philips TAH1205 по-долу. Всички ръководства на ManualsCat.com могат да бъдат разгледани напълно безплатно. С помощта на бутона „Избор на език“ можете да изберете езика на ръководството, което искате да прегледате.

MANUALSCAT | BG

Въпрос и отговори

Имате въпрос относно Philips TAH1205, но не можете да намерите отговора в ръководството за потребителя? Може би потребителите на ManualsCat.com могат да Ви помогнат да отговорите на въпроса си. Като попълните формата по-долу, Вашият въпрос ще се появи под ръководството за Philips TAH1205. Моля, уверете се, че описвате трудностите си с Philips TAH1205 възможно най-точно. Колкото по-точен е въпросът Ви, толкова по-големи са шансовете бързо да получите отговор от друг потребител. Автоматично ще получите имейл, с който Ви информираме, когато някой е реагирал на въпроса Ви.

Задайте въпрос относно Philips TAH1205

Страница: 1
Ръководство за употреба Регистрирайте продукта си и получете поддръжка на www.philips.com/support TAH1205 Слушалки 1000 Серия
Страница: 2
Съдържание 1 Важни инструкции за безопасност 2 Безопасност на слушане 2 Обща информация 2 2 Вашите Bluetooth слушалки за над ухото 3 Какво има в кутията 3 Други устройства 3 Преглед на вашите безжични Bluetooth слушалки 4 3 Започнете 5 Зареждане на батерията 5 Сдвоете слушалките с мобилния си телефон 5 4 Използвайте слушалките си 6 Свържете слушалките към Bluetooth устройство 6 Управлявайте обажданията и музиката си 6 5 Технически данни 8 6 Известие 9 Декларация за съответствие 9 Изхвърляне на стария ви продукт и батерията 9 Извадете вградената батерия 9 Съответствие с EMF 9 Информация за околната среда 10 Известие за съответствие 10 7 Търговски марки 11 8 Често задавани въпроси 12 BG
Страница: 3
Безопасност на слуха Опасност Обща информация За да избегнете повреда или неизправност: Внимание 1 Важни инструкции за безопасност • За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето за използване на слушалки с висока сила на звука и настройте силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-голяма е силата на звука, толкова по-кратко е безопасното време за слушане. Не забравяйте да спазвате следните указания, когато използвате слушалките си. • Слушайте с разумни сила на звука за разумни периоди от време. • Внимавайте да не регулирате силата на звука непрекъснато нагоре, тъй като слухът ви се адаптира. • Не увеличавайте силата на звука толкова високо, че да не чувате какво се случва около вас. • Трябва да използвате предпазливо или временно да прекратите употребата в потенциално опасни ситуации. • Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха. • Използването на слушалки, покриващи и двете уши по време на шофиране, не се препоръчва и може да е незаконно в някои области по време на шофиране. • За ваша безопасност избягвайте разсейването от музика или телефонни разговори, докато шофирате или сте в друга потенциално опасна среда. • Не излагайте слушалките на прекомерна топлина • Не изпускайте слушалките. • Слушалките не трябва да бъдат изложени на капене или изпръскване. • Не позволявайте слушалките ви да бъдат потопени във вода. • Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензол или абразиви. • Ако е необходимо почистване, използвайте мека кърпа, ако е необходимо, навлажнена с минимално количество вода или разреден мек сапун, за да почистите продукта. • Вградената батерия не трябва да бъде излагана на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни. • Опасност от експлозия, ако батерията е неправилно сменена. Сменете само със същия или еквивалентен тип. Относно температурата и влажността при работа и съхранение • Работете или съхранявайте на място, където температурата е между -10 °C (14 °F) и 60 °C (140 °F) (до 90% относителна влажност. • Животът на батерията може да бъде по-кратък при високи или ниски температури. BG
Страница: 4
Какво има в кутията Ръководство за бързо стартиране Други устройства Световна гаранция 2 Вашите Bluetooth слушалки за над ухото Поздравяваме ви за покупката и добре дошли в семейството на Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката, която предлага Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/support. С тези слушалки за над ухото на Philips можете: • да се наслаждавате на удобни безжични обаждания със свободни ръце; • да се наслаждавате и контролирате безжична музика; • да превключвате между обаждания и музика. Philips Bluetooth слушалки за уши тип “над ухото” Philips TAH1205 USB кабел за зареждане (само за зареждане) Мобилен телефон или устройство (например преносим компютър, PAD, Bluetooth адаптери, MP3 плейъри и т.н.), които поддържат Bluetooth и са съвместими със слушалките (вижте „Технически данни“). Листовка за безопасност BG
Страница: 5
BG Сила на звука + / Следваща песен. Управление на музика/разговори Сила на звука - / Предишна песен. LED индикатор Слот за зареждане Micro USB C Микрофон        6 7 5 4 3 2 1 Преглед на вашите безжични Bluetooth слушалки (Включване / изключване / Сдвояване)
Страница: 6
Заредете батерията Забележка Съвет Philips TAH1205 3 Започнете • Преди да използвате слушалките си за първи път, поставете слушалките в кутията за зареждане и заредете батерията за 2 часа за оптимален капацитет и живот на батерията. • Използвайте само оригиналния USB кабел за зареждане, за да избегнете повреди. • Завършете обаждането си, преди да заредите слушалките, тъй като свързването на слушалките за зареждане ще изключи слушалките. Свържете предоставения USB кабел за зареждане към: • Micro USB слот за зареждане на слушалките и; • Порт зарядно / USB порт на компютър. Светодиодът става бял по време на зареждане и се изключва, когато слушалките са напълно заредени. • Обикновено пълното зареждане отнема 2 часа. Сдвоете слушалките с мобилния си телефон. Преди да използвате слушалките с мобилния си телефон за първи път, сдвоете ги с мобилен телефон. Успешното сдвояване установява уникална криптирана връзка между слушалките и мобилния телефон. Слушалките съхраняват последните 8 устройства в паметта. Ако се опитате да сдвоите повече от 8 устройства, най-ранното сдвоено устройство се заменя с новото. Уверете се, че слушалките са напълно заредени и изключени. Натиснете и задръжте за 4 секунди, докато синьо-белият светодиод мига последователно. Слушалките остават в режим на сдвояване за 5 минути. Активирайте функцията Bluetooth на вашия мобилен телефон, изберете Philips TAH1205 Следващият пример ви показва как да сдвоите слушалките с мобилния си телефон. Сдвоете слушалките с мобилния телефон. За подробна информация вижте ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон. Уверете се, че мобилният телефон е включен и функцията му Bluetooth е активирана. BG
Страница: 7
BG Синият светодиод ще се включи. Съвет Забележка Задача Бутон Действие Контрол на музиката Задача Бутон Действие Натиснете веднъж. Натиснете, за да +/- Регулиране силата на звука. Следваща песен. Предишна песен Контрол на повикванията Задача Бутон Действие Натиснете веднъж. 4 Използвайте слушалките Свържете слушалките към Bluetooth устройството Включете мобилния си телефон / Bluetooth устройството. Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за 2 секунди, за да включите слушалките. Слушалките се свързват автоматично с последния свързан мобилен телефон / Bluetooth устройство. • Ако включите мобилния телефон/Bluetooth устройството или активирате функцията Bluetooth след включване на слушалките, трябва да свържете ръчно слушалките и мобилния телефон/ Bluetooth устройството. • Ако слушалките нямат история на връзките и не свържат нито едно Bluetooth устройство в рамките на 5 минути, те ще се изключат автоматично. • Ако слушалките не успеят да се свържат с последно свързаното Bluetooth устройство в обхвата за 5 минути, то ще се изключи автоматично. Управлявайте обажданията и музиката си Включване/изключване Включване/ изключване Включване/ изключване Включване на слушалките Изключване на слушалките Натиснете и задръжте за 2 секунди. Натиснете и задръжте за 4 секунди. Синият светодиод е включен и изгасва. Възпроизвежда не или пауза на музика. управление на музика/ разговори Натиснете, за да - два пъти. Натиснете, за да + два пъти. Приемете / откажете обаждане. управление на музика/ разговори Превключване на обаждащия се по време на обаждане. управление на музика/ - разговори Натиснете и задръжте (> 2s)
Страница: 8
Състояние на индикатора на други слушалки Състояние на слушалките Индикатор Слушалките са свързани с Bluetooth устройство, докато слушалките са в режим на готовност или докато слушате музика. Синият светодиод ще мига на всеки 5 секунди. Слушалките са готови за сдвояване. Светодиодът мига синьо и бяло последователно. Слушалките са включени, но не са свързани с Bluetooth устройство. Синият светодиод мига на всеки 10 секунди. Ако не може да се направи връзка, слушалките ще се изключат в рамките на 5 минути. Ниско ниво на батерията. Белият светодиод мига 3 пъти, задейства се веднъж за една минута Батерията е напълно заредена. Белият светодиод е изключен. BG
Страница: 9
BG 5 Технически данни Забележка Слушалки • Време за музика: 15 часа (изключено усилване на басите) • Време за разговор: 15 часа време в режим на готовност: 240 часа Време за зареждане: 2 часа • Акумулаторна литиево-полимерна батерия (240 mAh) • Bluetooth версия: 5,1 Съвместими Bluetooth профили: • HFP (Хендс фри профил) • A2DP (Разширен профил за аудио разпространение) • AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио видео) • Поддържан аудио кодек: SBC • Честотен диапазон: 2,402-2,480 GHz • Мощност на предавателя: < 10 dBm • Работен обхват: До 10 метра (33 фута) • Цифрово намаляване на ехото и шума • Автоматично изключване • Микро USB порт за зареждане • Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
Страница: 10
Извадете вградената батерия 6 Известие Декларация за съответствие Съответствие с ЕМП С настоящото MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Декларацията за съответствие може да се намери на www.p4c.philips.com. Изхвърляне на стария ви продукт и батерията Вашият продукт е разработен и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и да се използват повторно. Този символ върху даден продукт означава, че продуктът е обхванат от европейска директива 2012/19/ЕС. Този символ означава, че продуктът съдържа вградена акумулаторна батерия, обхваната от Европейската директива 2013/56 / ЕС, която не може да се изхвърля с нормални битови отпадъци. Силно ви съветваме да занесете продукта си в официален пункт за събиране или в сервизен център на Philips, за да може професионалист да извади акумулаторната батерия. Информирайте се за локалната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Следвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии с нормални битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и акумулаторни батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Ако във вашата страна няма система за събиране / рециклиране на електронни продукти, можете да предпазите околната среда, като премахнете и рециклирате батерията, преди да изхвърлите слушалките. • Уверете се, че слушалката е изключена от кутията за зареждане, преди да извадите батерията. Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и разпоредби относно излагането на електромагнитни полета. BG
Страница: 11
BG Информация за околната среда Известие за съответствие FCC правила Всички ненужни опаковки бяха пропуснати. Опитахме да направим опаковката лесно да се раздели на три материала: картон (кутия), полистиролова пяна (буфер) и полиетилен (торби, лист със защитна пяна.) Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване. Устройството отговаря на правилата на FCC, част 15. Експлоатацията е подчинена на следните две условия: 1. Това устройство не може да причинява вредни смущения и 2. Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, в съответствие с част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкцията за експлоатация, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранция, че смущения няма да възникнат в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемането на радио или телевизионни сигнали, което може да бъде определено чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: • Преориентирайте или преместете приемащата антена. • Увеличете разстоянието между оборудване и приемник • Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. • Обърнете се за помощ към търговеца или опитен радио / телевизионен техник. Декларация на FCC за излагане на излъчване: Това оборудване съответства на ограниченията за излагане на излъчване на FCC, определени за неконтролирана среда. Този предавател не трябва да бъде съвместно разположен или да работи заедно с друга антена или предавател. Внимание: Потребителят се предупреждава, че промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната, отговаряща за спазването на изискванията, могат да анулират правомощията на потребителя да експлоатира оборудването. Канада: Това устройство съдържа освободени от лиценз предавател(и)/приемник(ци), които отговарят на освободените от лиценз RSS(s) за иновациите, науката и икономическото развитие на Канада. Експлоатацията е подчинена на следните две условия: (1) това устройство може да не причинява вредни смущения и (2) Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) IC изложение за излагане на радиация: Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация в Канада, определени за неконтролирани среди. Този предавател не трябва да бъде съвместно разположен или да работи заедно с друга антена или предавател.
Страница: 12
7 Търговски марки Bluetooth Слововата марка и логотипите Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Top Victory Investment Limited е под лиценз. Други търговски марки и търговски имена са тези на съответните им собственици. BG
Страница: 13
BG За допълнителна поддръжка посетете www.philips.com/support. 8 Често задавани въпроси Bluetooth слушалката ми не се включва. Нивото на батерията е ниско. Заредете слушалките. Не мога да сдвоя Bluetooth слушалката си с Bluetooth устройството си. Bluetooth е деактивиран. Активирайте функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство и включете Bluetooth устройството, преди да включите слушалката. Как да нулирате сдвояването. Оставете слушалките да останат в режим на сдвояване (белите и сините светлини мигат последователно), натиснете и задръжте бутоните„Volume +“ и„Volume -“ заедно повече от 4 секунди, докато светне синята LED светлина. Чувам, но не мога да контролирам музика на Bluetooth устройството си (например възпроизвеждане/пауза/ прескачане напред/назад). Уверете се, че аудио източникът Bluetooth поддържа AVRCP (вижте„Технически данни“). Нивото на силата на звука на слушалките е твърде ниско. Някои Bluetooth устройства не могат да свържат нивото на силата на звука със слушалките чрез синхронизиране на силата на звука. В този случай трябва да коригирате силата на звука на вашето Bluetooth устройство независимо, за да постигнете подходящо ниво на силата на звука. Bluetooth устройството не може да намери слушалката. • Слушалките могат да бъдат свързани с предварително сдвоено устройство. Изключете свързаното устройство или го преместете извън обхвата. • Сдвояването може да е било нулирано или слушалката е била предварително сдвоена с друго устройство. Сдвойте слушалката отново с Bluetooth устройството, както е описано в ръководството за потребителя. (вижте „Сдвояване на слушалката с вашето Bluetooth устройство от първия път“ на страница 6). Моята Bluetooth слушалка е свързана с Bluetooth стерео мобилен телефон, но музиката възпроизвежда само на високоговорителя на мобилния телефон. Вижте ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон. Изберете, за да слушате музика през слушалките. Качеството на звука е лошо и може да се чуе пукащ шум. • Bluetooth устройството е извън обхват. Намалете разстоянието между слушалката и Bluetooth устройството или премахнете препятствията между тях. • Заредете вашите слушалки. Качеството на звука е лошо, когато стриймингът от мобилния телефон е много бавен или аудио стриймингът не работи изобщо. Уверете се, че вашият мобилен телефон не само поддържа (моно) HFP, но също така поддържа A2DP и е съвместим с BT4.0 x (или по-висока) (вижте„Технически данни“).
Марка:
Philips
Продукт:
Некатегоризирани
Модел/име:
TAH1205
Тип файл:
PDF
Налични езици:
български