Sonicare ExpertCle... ръководство
Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631 ръководство

Ръководство за потребителя за Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631 в Английски. Това PDF ръководство има 404 страници.

PDF 404 1.1mb
Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631 ръководство
Предишна страница

Table of contents

Вижте ръководството на Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631 по-долу. Всички ръководства на ManualsCat.com могат да бъдат разгледани напълно безплатно. С помощта на бутона „Избор на език“ можете да изберете езика на ръководството, което искате да прегледате.

MANUALSCAT | BG

Въпрос и отговори

Имате въпрос относно Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631, но не можете да намерите отговора в ръководството за потребителя? Може би потребителите на ManualsCat.com могат да Ви помогнат да отговорите на въпроса си. Като попълните формата по-долу, Вашият въпрос ще се появи под ръководството за Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631. Моля, уверете се, че описвате трудностите си с Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631 възможно най-точно. Колкото по-точен е въпросът Ви, толкова по-големи са шансовете бързо да получите отговор от друг потребител. Автоматично ще получите имейл, с който Ви информираме, когато някой е реагирал на въпроса Ви.

Задайте въпрос относно Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631

Страница: 1
Български Въведение Честита нова електрическа четка за зъби Philips Sonicare! Много по-ефективно премахване на плаката, по-бели зъби и здрави венци – на една ръка разстояние. Ако използвате комбинацията на Sonicare от нежна звукова технология и клинично разработени и доказани характеристики, можете да сте сигурни, че ще получите най-доброто почистване всеки път. За по- нататъшна поддръжка и регистрация на продукта, посетете: http://www.philips.com/welcome. Добре дошли в семейството на Philips Sonicare! Предназначение Серията електрически четки за зъби ExpertClean е предназначена да премахва полепналата плака и остатъците от храна от зъбите, за да се намали развалянето на зъбите и да се подобри и запази здравето на устната кухина. Серията електрически четки за зъби ExpertClean е предназначена за потребители при домашна употреба. Използването от деца трябва да се случва под родителски надзор. Важна информация за безопасност Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за справка в бъдеще. Забележка: Аксесоарите и функциите на различните модели се различават. Напр. някои модели имат уред за дезинфекция или са екипирани с Bluetooth. Опасност - Пазете зарядното устройство и/или уреда за дезинфекция от вода. Не поставяйте или съхранявайте уреда на място, където може да падне или да бъде бутнат във вана или мивка. 343 Български
Страница: 2
- Не потапяйте зарядното устройство и/или уреда за дезинфекция във вода или каквато и да е друга течност. - След почистване проверявайте дали зарядното устройство и/или уредът за дезинфекция е напълно сух, преди да го включите в контакта. Предупреждение - Този уред може да се използва от деца и хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца без надзор. - Не позволявайте на деца да си играят с уреда. - Пазете уреда за дезинфекция далеч от достъпа на деца по всяко време. 344 Български
Страница: 3
- Спрете да използвате уреда за дезинфекция, ако ултравиолетовата лампа остане включена, когато вратичката е отворена. Ултравиолетовата светлина може да бъде вредна за очите и кожата. - Прекратете използването на уреда, ако е налична каквато и да било повреда (в главата на четката, дръжката на четката, зарядното устройство и/или уреда за дезинфекция). - Захранващият кабел не може да се сменя. Ако захранващият кабел е повреден, изхвърлете зарядното устройство и/или уреда за дезинфекция. - За да избегнете злополуки, винаги заменяйте зарядното устройство и/или уреда за дезинфекция само с оригинален такъв. - Този уред не съдържа части, които потребителят може да обслужва. Ако уредът е повреден, обърнете се към центъра за обслужване на потребители във вашата страна (вж. 'Гаранция и поддръжка'). 345 Български
Страница: 4
- Дръжте захранващия кабел далеч от нагрети повърхности. - Не използвайте зарядното устройство и/или уреда за дезинфекция на открито или в близост до горещи повърхности. Внимание - Не почиствайте главата на четката, дръжката, зарядното устройство, капака на зарядното устройство или уреда за дезинфекция в съдомиялната машина. - Ако сте претърпели операция на устната кухина или венците през последните 2 месеца, посъветвайте се със зъболекар, преди да използвате уреда. - Посъветвайте се с вашия зъболекар, ако след използване на уреда се появи по- силно кървене или ако кървенето продължава след едноседмична употреба. Също така се консултирайте с вашия зъболекар, ако изпитвате дискомфорт или болка при използване на уреда. 346 Български
Страница: 5
- Този уред на Philips отговаря на стандартите за безопасност за електромагнитни устройства. Ако имате пейсмейкър или друго имплантирано устройство, се свържете със своя лекар или с производителя на имплантираното устройство преди употреба. - Ако имате медицински съображения, преди да използвате този уред, се консултирайте с лекар. - Този уред е предназначен само за почистване на зъбите, венците и езика. Не го използвайте за никакви други цели. Спрете да използвате уреда и се свържете със своя лекар, ако изпитате дискомфорт или болка. - Този уред е уред за лична хигиена и не е предназначен за употреба от много пациенти в стоматологична практика или институция. - Не използвайте други глави за четката освен препоръчваните от Philips Sonicare. 347 Български
Страница: 6
- Преустановете използването на главата за четка, ако е със счупени или изкривени косъмчета. Сменяйте главата на четката на всеки 3 месеца или по-малко, ако се появят признаци за износване. - Ако пастата ви за зъби съдържа пероксид, сода или бикарбонат (често се срещат в избелващите пасти за зъби), почиствайте внимателно главата на четката със сапун и вода след всяка употреба. Това предотвратява евентуално напукване на пластмасата. - Избягвайте директен контакт с продукти, които съдържат етерични масла или кокосово масло. Контактът може да причини измъкване на снопчета влакна. - Ултравиолетовата лампа на уреда за дезинфекция е гореща по време на и непосредствено след цикъла на дезинфекция. Не докосвайте ултравиолетовата лампа, когато е гореща. 348 Български
Страница: 7
- Не работете с уреда за дезинфекция без предпазния екран, за да избегнете контакта с горещата ултравиолетова лампа. - Ако сте използвали уреда за дезинфекция за 3 цикъла на ултравиолетово почистване, го изключете поне за 30 минути, преди да стартирате друг цикъл на ултравиолетово почистване. Електромагнитни полета (EMF) Този уред Philips отговаря на всички действащи стандарти и разпоредби, свързани с излагането на електромагнитни полета. Директива за радио оборудване С настоящото Philips декларира, че електрическите четки за зъби с интерфейс за радиочестотни вълни (Bluetooth) са в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на следния интернет адрес: www.philips.com/support Интерфейсът за радиочестотни вълни в този продукт работи на 13,56 MHz. Максималната предавана радиочестотна мощност от уреда е 30,16 dBm. Вашата Philips Sonicare (фиг. 1) 1 Хигиенично капаче за пътуване 2 Умна(и) глава(и) на четка 3 Дръжка 4 Бутон за вкл./изкл. на захранването 349 Български
Страница: 8
5 Интензивност на светлината 6 Бутон за режим/интензитет 7 Режими 8 Лампичка за напомняне за смяна на четката на главата. 9 Индикатор за батерията 10 Зарядно устройство 11 Калъф за пътуване * 12 USB адаптер за стена* 13 Микро USB кабел* 14 UV уред за дезинфекция* * Забележка: Съдържанието на кутията може да се различава в зависимост от закупения модел. Използване на Philips Sonicare Инструкции за четкане 1 Натиснете главата на четката плътно върху дръжката. Навлажнете косъмчетата и сложете паста за зъби. Забележка: Нормално е да се вижда малко разстояние между главата на четката и дръжката. Това позволява на главата на четката да вибрира добре. 2 Поставете косъмчетата на четката за зъби под малък ъгъл (45 градуса) към зъбите, като натиснете здраво, така че косъмчетата да достигнат линията на венците или малко под нея. Забележка: Центърът на четката трябва да докосва зъбите постоянно. 350 Български
Страница: 9
3 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите четката Philips Sonicare. 45° 4 Прилагайте лек натиск, за да увеличите ефективността на четката за зъби Philips Sonicare, и ѝ позволете да се справи с миенето на зъбите вместо вас. Внимателно и бавно премествайте главата на четката върху зъбите с леки движения напред-назад, така че по-дългите косъмчета да достигнат пространствата между зъбите. Продължете да извършвате това движение през целия цикъл на четкане. Забележка: За да научите как да четкате зъбите си при конкретни режими, вижте раздел „Режими“. 5 За почистване на вътрешните повърхности на предните зъби, наклонете дръжката на четката до наполовина изправено положение и направете няколко вертикални припокриващи се четкащи движения на всеки зъб. 351 Български
Страница: 10
Забележка: - Промяна на вибрациите от дръжката ви известява, когато прилагате твърде голям натиск (вижте „Датчик за натиск“) - Вашата четка за зъби Philips Sonicare може да се използва безопасно с брекети, дентални аксесоари и други дентални елементи (пломби, коронки, мостове) - Не използвайте вашата електрическа четка за зъби под душа. Глави за четката За да видите какъв тип глава на четката имате, проверете етикета в долната част на главата на четката. Символът в долната част на четката показва, че това е малка глава за четка, снабдена с технологията BrushSync. Наименов ание на главата на четката Premium Plaque Control Premium White Premium Gum Care 352 Български
Страница: 11
Етикет на главата на четката C3 W3 G3 Предимство Отстраняване на плаката Отстраняване на плака и петна По-здрави венци За да разгледате нашата гама глави за четки, посетете www.philips.com/toothbrush-heads за повече информация. *Забележка: Типът глави за четки се различава в зависимост от закупения модел. Технология BrushSync Технологията BrushSync дава възможност на вашите глави за четки да изпращат сигнали до дръжката посредством микрочип. Символът в долната част на главата на четката показва, че е снабдена с технологията BrushSync. Това прави възможни следните функции: - Сдвояване на режим на главата на четката - Напомняне за смяна на главата на четката Режими на четкане Вашата електрическа четка за зъби разполага с до 4 различни режима*: Clean, Deep Clean+, White+* и Gum health*. В зависимост от смарт главата за четка, която използвате, режимът ще се избере автоматично. За ръчна смяна на режима натиснете бутона за режим/интензивност, докато четката е изключена. 353 Български
Страница: 12
* Забележка: - Типът и номера на режимите се различава в зависимост от закупения модел. - Всички глави на четки работят с всеки режим. - Когато четката за зъби Philips Sonicare се използва в клинични проучвания, трябва да се използва при висока интензивност, с изключена функция EasyStart. Сдвояване на режим на главата на четката Главите на четки с технология BrushSync са снабдени с микрочип, който изпраща сигнали до дръжката и автоматично я сдвоява с препоръчания режим и интензивност. Бележка: ако променяте режима/интензивността, главата на четката ще запомни последно използваната настройка. Ако искате да четкате с препоръчителната настройка, можете да намерите препоръчителния режим/интензивност в „Режими за четкане“. Clean и Deep Clean+ White+ Здраве на венците Предимство Отстраняване на плаката Отстраняване на плака и петна от повърхността Отстраняване на плака и масаж на венците Препоръчите лно глава на четката Premium Plaque Control* (C3) Premium White* (W3) Premium Gum Care* (G3) 354 Български
Страница: 13
Clean и Deep Clean+ White+ Здраве на венците Препоръчите лно ниво на интензивност 3 3 3 Общо време за миене на зъбите Почистване: 2 минути Дълбоко почистване: 3 минути* 2 минути и 40 секунди 3 минути и 20 секунди 355 Български
Страница: 14
Clean и Deep Clean+ White+ Здраве на венците Как да четкате Почистване: Четкайте всеки сегмент за 20 секунди 1 2 3 4 5 6 Дълбоко почистване+: Четкайте всеки сегмент за 30 секунди 1 2 3 4 5 6 Четкайте всеки сегмент за 20 секунди, 1 2 3 4 5 6 след което четкайте сегменти 1 и 2 за по 20 секунди всеки. 1 2 Четкайте всеки сегмент за 20 секунди, 1 2 3 4 5 6 след което четкайте сегменти 1, 2, 3 и 4 за по 20 секунди всеки. 1 2 4 3 *Забележка: - Режимите и типа глава на четката се различават в зависимост от закупения модел. - Когато четкате зъбите си, а приложението на Sonicare е в режим „Дълбоко почистване“, времето за четкане ще е 2 минути. Настройки за интензивност Вашата електрическа четка за зъби се предлага с 3 различни настройки за интензивността: ниска, средна и висока. Когато е 356 Български
Страница: 15
прикрепена към дръжката, смарт-главата на четката автоматично ще избере препоръчителната интензивност. За ръчна смяна на интензивността, включете дръжката и натиснете бутона за режим/интензивност. Докато четката за зъби е ВКЛЮЧЕНА, натиснете този бутон, за да промените настройката за интензивност Функции - EasyStart - Приложение Sonicare – миене на зъбите при връзка с мрежата - Напомняне за смяна на главата на четката - Датчик за натиск - BrushPacer Easy-Start Функцията EasyStart увеличава постепенно мощността на дръжката при първите 14 сеанса, за да ви помогне да привикнете към мощното четкане с Philips Sonicare. Функцията EasyStart работи с всички режими. Забележка: Вашият продукт се предлага с деактивирана функция EasyStart. За активиране на EasyStart, вижте „Активиране или деактивиране на функции“. Приложение Sonicare – първи стъпки Приложението Sonicare се сдвоява с вашата четка за зъби, за да ви предостави интерактивни функции. Свързвайки вашата четка за зъби с акаунта си в приложението Sonicare, ще можете: - Лесно да преглеждате отчета за своя седмичен напредък за това как да подобрите навиците си при миенето на зъбите 357 Български
Страница: 16
- Да получавате персонализирани съвети и препоръки за поддържане на добро здраве на устната кухина За да направите своите първи стъпки с приложението Sonicare: - Изтеглете приложението Sonicare на своя телефон - Отворете приложението и следвайте насочващите стъпки - Сдвоете четката си за зъби с приложението - Създайте своя акаунт - Персонализирайте начина, по който използвате приложението, като отговаряте на въпроси относно навиците и интересите ви относно миенето на зъби - Мийте зъбите си редовно - Получаване на седмични актуализации с цел подобряване на устната хигиена Забележка: Уверете се, че телефонът ви е с включен Bluetooth. Вашата четка за зъби използва връзка чрез Bluetooth, за да прехвърля данни за миенето на зъбите ви към приложението. Ако имате въпроси относно защо данните ви се събират, уверете се, че сте прочели Декларацията за поверителност на Sonicare, която можете да намерите по време на настройване на приложението. Приложение Sonicare – вашето табло за следене на хигиената в устната кухина Вашата електрическа четка за зъби Sonicare е снабдена със смарт сензори, които ви осигуряват обратна връзка за навиците ви при миенето на зъбите, включително и: - Ежедневно миене на зъбите - Време, за което си миете зъбите всеки път - Приложен натиск на четката - Напомняне за смяна на главата на четката (на база реална експлоатация и ефективност) Приложението Sonicare събира данни, предоставени от смарт сензорите и проследява вашите навици при миенето на зъбите за даден период от време. Всяка от наличните интерактивни функции в приложението е предназначена да ви помогне да разберете своите навици при 358 Български
Страница: 17
миенето на зъбите и да ви предостави лесни, одобрени от зъболекарите препоръки за подобряване и поддържане на устната хигиена. В приложението Sonicare ще получавате персонализирана информация за миене на зъбите. Напомняне за смяна на главата на четката С течение на времето дръжката ще следи за износването на главата на вашата смарт четка като измерва: - Цялостния натиск, който прилагате при четкане - Общото време, за което сте използвали главата на четката След като главата на четката ви вече не е ефективна, лампичката за напомняне за смяна на главата на четката ще започне да мига в кехлибарено и ще се чува звуков сигнал. Забележка: Вашият продукт се предлага с активиран механизъм за напомняне за смяна на главата на четката. За деактивиране тази функция, вж. „Активиране или деактивиране на функции“. Датчик за натиск Вашата Philips Sonicare измерва натиска, който прилагате при четкане, за да защити венците и зъбите ви от увреждане. Ако прилагате твърде силен натиск, дръжката ще промени вибрацията си, докато не намалите натиска. Забележка: Датчикът за натиск се предлага активиран във вашия продукт. За деактивиране тази функция, вж. „Активиране или деактивиране на функции“. 359 Български
Страница: 18
BrushPacer Функцията BrushPacer показва кога трябва да преминете към следващата част от зъбите си чрез кратка смяна на вибрацията. Четката за зъби ще се изключи автоматично в края на сесията на изчеткване. Зареждане и състояние на батерията Зареждане 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт. 2 Поставете дръжката в зарядното. 3 Индикаторът за зареждане ще започне да мига в зелено, докато четката за зъби се зареди докрай. Забележка: Вашата дръжка е предварително заредена за първо използване. След първото използване заредете в продължение на поне 24 часа. Зареждане чрез зарядно устройството или уред за дезинфекция 1 Включете зарядното устройство или уреда за дезинфекция в електрически контакт. 2 Поставете дръжката върху зарядното устройство или уреда за дезинфекция. 3 Зарядното устройство ще зарежда четката ви за зъби, докато се зареди докрай. Забележка: Вашата дръжка е предварително заредена за първо използване. След първото използване заредете в продължение на поне 24 часа. Зареждане чрез калъфа за пътуване* * Забележка: Калъфът за зареждане по време на пътуване може да не е включен във вашия комплект в зависимост от закупения модел. 1 Свържете калъфа за зареждане по време на пътуване към източник на мощност от 5V DC от някое от следните места: - Предоставения USB адаптер 360 Български
Страница: 19
- стандартен USB конектор за персонален компютър, включен в UL-списък или сертифициран по ANSI/UL 60950-1, или - LPS електрозахранване с USB изходен порт, включен в UL- списък или сертифициран по ANSI/UL 60950-1 - електрозахранване, включено в UL-списък или сертифицирано по стандарт 1310, клас 2. Важно: Адаптерът за стена трябва да е безопасен източник със свръхниско напрежение и да отговаря на номиналните електрически параметри, посочени в долната част на устройството. 2 Калъфът за пътуване ще зарежда четката ви за зъби, докато се зареди докрай. Забележка: Зареждането на четката чрез калъфа за зареждане по време на пътуване отнема по-дълго време. Статус на батерията (дръжка, поставена върху зарядно, включено в електрозахранваща мрежа) Когато дръжката се постави върху зарядното устройство, върху уреда за дезинфекция или калъфа за пътуване, светлината за батерията ще светне в зелено в зависимост от текущото ниво на батерията. Брой LED светлини Състояние на зареждане на батерията 1 Ниска 2 Умерена 3 High (Висока) Забележка: Когато дръжката е напълно заредена, трите лампички за състоянието на батерията светят в зелено. След 30 секунди индикаторните лампички за батерията се изключват. 361 Български
Страница: 20
Състояние на батерията (когато дръжката не е поставена в зарядното устройство) При изваждане на дръжката от зарядното устройство, уредът за дезинфекция или калъфа за зареждане по време на път, индикаторът за батерията в долната част на дръжката ще показва състоянието на батерията. LED цвят Брой LED светодиоди Състояние на батерията Постоянно зелено 3 High (Висока) Постоянно зелено 2 Умерена Постоянно зелено 1 Ниска Премигващо кехлибарено 1 (звукови сигнали) Изтощена или почти изтощена UV уред за дезинфекция - С ултравиолетовия уред за дезинфекция можете да почиствате главата на вашата четка след всяка употреба. Изключете уреда за дезинфекция, прекратете използването му и се обадете в Центъра за обслужване на потребители, ако: - Ултравиолетовата лампа остава включена, когато вратичката е отворена. - Прозорчето на уреда за дезинфекция е счупено или липсва. - Уредът за дезинфекция пуши или издава миризма на изгоряло по време на работа. Забележка: Ултравиолетовата светлина може да бъде вредна за очите и кожата. Това устройство трябва да се държи далеч от достъпа на деца по всяко време. 1 След използване изплакнете главата на четката и изтръскайте излишната вода. 362 Български
Страница: 21
Предупреждение: По време на дезинфекциране не поставяйте капачката за пътуване на главата на четката. 2 Поставете пръста си във вдлъбнатината на вратичката в горната част на уреда за дезинфекция и отворете вратичката. 3 Поставете главата на четката на една от 2-те щипки в уреда за дезинфекция, като косъмчетата трябва да са насочени към ултравиолетовата лампа. Забележка: В уреда за дезинфекция почиствайте само глави на четка Philips Sonicare със захващане. Забележка: Не почиствайте глави за четка Philips Sonicare for Kids в уреда за дезинфекция. 4 Уверете се, че уредът за дезинфекция е включен в работещ контакт с подходящо напрежение. 5 Затворете вратичката и натиснете веднъж зеления бутон за включване/изключване на захранването, за да изберете цикъла за ултравиолетово почистване. 363 Български
Страница: 22
Забележка: Можете да включите уреда за дезинфекция само ако вратичката е правилно затворена. Забележка: Уредът за дезинфекция спира, ако отворите вратичката по време на цикъла за дезинфектиране. Забележка: Уредът за дезинфекция работи в продължение на 10 минути и след това автоматично се изключва. Уредът за дезинфекция работи, когато през прозореца се вижда, че лампата свети. Активиране или деактивиране на функции Можете да активирате или деактивирате следните функции на вашата четка за зъби: - EasyStart - Напомняне за смяна на главата на четката - Датчик за натиск Стъпка 1: Поставете дръжката в зарядното Стъпка 2: Натиснете и задръжте бутона за включване за: 364 Български
Страница: 23
Лесно стартиране Напомняне за смяна на главата на четката Датчик за натиск 3 секунди До 5 секунди До 7 секунди ¯ ¯ ¯ Стъпка 3: Отпуснете бутона за включване, когато чуете 1 звуков сигнал Звуков сигнал еднократно и след това двукратно Звуков сигнал 1 път, 2 пъти и след това 3 пъти ¯ ¯ ¯ Ако видите индикаторната светлина на батерията да примигва в зелено 2 пъти и чуете ниски или високи трикратни звукови сигнали то тогава функцията е активирана. ИЛИ Ако видите индикаторните светлини на батерията да примигват в кехлибарено веднъж и чуете ниски или високи трикратни звукови сигнали то тогава функцията е деактивирана. Почистване - Всички части могат да се почистват с влажна кърпа или да се изплакват с топла вода. 365 Български
Страница: 24
- Отстранете главата на четката от дръжката и изплакнете добре. - Изплаквайте цялата дръжка, особено мястото на свързване на главата към дръжката, най-малко веднъж седмично. Внимание: Не натискайте гуменото уплътнение в горната част на дръжката. Внимателно почиствайте около гуменото уплътнение. 366 Български
Страница: 25
Препоръки: - Не почиствайте главата на четката, капачката за пътуване, зарядното, ултравиолетовия уред за дезинфекция или калъфа за пътуване в съдомиялна машина. - Не използвайте изопропилов алкохол, оцет, белина или други препарати за почистване в домакинството за да почиствате дръжката, тъй като това може да доведе до обезцветяване. - Изключвайте зарядното устройство, преди да пристъпите към почистването му. - Не използвайте есенциални масла, за да почистите главата на четката, тъй като това може да предизвика повреда. Почистване на ултравиолетовия уред за дезинфекция Предупреждение: Не потапяйте уреда за дезинфекция във вода и не го изплаквайте с течаща вода. Предупреждение: Не почиствайте уреда за дезинфекция, когато ултравиолетовата лампа е гореща. За оптимална ефективност се препоръчва уредът за дезинфекция да се почиства всяка седмица. 1 Изключете уреда за дезинфекция от контакта. 2 Издърпайте тавичката за отцеждане директно навън. Почиствайте вътрешната част на уреда за дезинфекция с влажна кърпа. - Изплакнете тавичката за отцеждане и я избършете с влажна кърпа. 367 Български
Страница: 26
3 Свалете защитния екран, разположен пред ултравиолетовата лампа. За да свалите екрана, хванете ръбовете до закопчалките, внимателно стиснете и извадете защитния екран. 4 Свалете ултравиолетовата лампа. За да свалите лампата, я хванете и я издърпайте от металната скоба. 5 Почистете защитния екран и ултравиолетовата лампа с влажна кърпа. 6 Поставете отново ултравиолетовата лампа. За да поставите отново лампата, подравнете долната част на лампата с металната скоба и натиснете лампата в скобата. 7 Поставете отново защитния екран. За да поставите отново екрана, подравнете щипките на екрана с отворите на отразяващата повърхност близо до ултравиолетовата лампа. Натиснете екрана направо в отворите на уреда за дезинфекция. Съхранение Ако няма да използвате продукта за продължителен период от време, го изключете от електрическия контакт, почистете го и го съхранявайте на хладно и сухо място далеч от пряка слънчева светлина. 368 Български
Страница: 27
Често задавани въпроси Въпрос Отговор Мога ли да оставям своята Sonicare върху зарядното до следващото миене на зъби? Да, можете винаги да държите своята четка за зъби Philips Sonicare върху включено в контакта зарядно. Това няма да се отрази на продължителността на живота на батерията. Други глави за четки ще паснат ли на моята четка за зъби Philips Sonicare? Всички глави за електрически четки за зъби на Philips Sonicare, които могат да прилягат безпроблемно, са съвместими. Не всички обаче могат да се използват с технологията BrushSync. Можете да разберете кои глави за четки могат да се използват с технологията BrushSync по иконата в основата на главата на четката. Колко често трябва да сменям главата на четката? Препоръчваме ви да подмените главата на четката Philips Sonicare след 3 месеца употреба (ако си миете зъбите по два пъти на ден в продължение на 2 минути на всяка сесия). Механизмът за напомняне за смяна на главата на четката ще ви уведоми, когато е време да смените главата на четката. Водоустойчива ли е моята четка за зъби Philips Sonicare? Да, вашата четка за зъби Philips Sonicare в водоустойчива. Никога обаче не почиствайте дръжката на четката в съдомиялна машина. Също така не я използвайте под душа. 369 Български
Страница: 28
Въпрос Отговор Кои телефони са съвместими с приложението Philips Sonicare? Приложението Philips Sonicare поддържка операционните системи Android и Apple iOS. За да намерите най-актуалната версия на приложението на Philips Sonicare, проверете Android Play Store или Apple App Store. Мобилните устройства трябва да са с Bluetooth 4.0 или по-нова версия. Какви други четки за зъби Philips Sonicare мога да използвам с приложението на Philips Sonicare? С приложението Sonicare можете да използвате само четките Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected, DiamondClean Smart, Expert Results и ExpertClean. Потърсете символа за Bluetooth върху предната страна на пакета. Съхранение Ако няма да използвате продукта за продължителен период от време, го изключете от електрическия контакт, почистете го и го съхранявайте на хладно и сухо място далеч от пряка слънчева светлина. Рециклиране - Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/ЕС). - Този символ означава, че продуктът съдържа вградена акумулаторна батерия, която не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2006/66/EО). Занесете продукта си в официален пункт за събиране на отпадъци или сервизен център на Philips, където акумулаторната батерия да бъде извадена от професионалист. 370 Български
Страница: 29
- Ултравиолетовата лампа на уреда за дезинфекция съдържа живак. След края на нейния срок на експлоатация не изхвърляйте ултравиолетовата лампа заедно с нормалните битови отпадъци. Предайте я в официален пункт за събиране на отпадъци за рециклиране. - Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Правилното изхвърляне помага за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Изваждане на акумулаторната батерия Предупреждение: Извадете акумулаторната батерия само когато изхвърляте уреда. Уверете се, че батерията е изтощена докрай, преди да я извадите. За да извадите акумулаторната батерия, ви трябва кърпа или парче плат, чук и плоска (стандартна) отвертка.Спазвайте основните мерки за безопасност при следване на описаната по- долу процедура. Задължително пазете очите, ръцете и пръстите си, както и повърхността, върху която работите. 1 За да изтощите презареждаемата батерия от целия й заряд, извадете дръжката от зарядното, включете Philips Sonicare и го оставете да работи, докато спре сам. Повторете тази стъпка, докато Philips Sonicare вече не се включва. 2 Свалете и изхвърлете главата на четката. Покрийте цялата дръжка с кърпа или парче плат. 371 Български
Страница: 30
1 2 3 Хванете горната част на дръжката с една ръка и ударете корпуса на дръжката на ок. 1 см над долния край. Ударете силно с чук от всичките 4 страни, за да извадите крайната капачка. Забележка: Може да се наложи да ударите в края няколко пъти, за да се счупят вътрешните захващащи куки. 4 Свалете крайната капачка от дръжката на четката за зъби. Ако изваждането ѝ от корпуса не става лесно, повторете стъпка 3, докато не я освободите. 5 Като държите дръжката с долната част нагоре, натиснете вала надолу върху твърда повърхност. Ако вътрешните компоненти не се освобождават лесно от корпуса, повторете стъпка 3, докато не ги освободите. 372 Български
Страница: 31
6 Вмъкнете отвертката между батерията и черната рамка в долната част на вътрешните компоненти. След това отделете отвертката от батерията, за да счупите долната част на черната рамка. 7 Вкарайте отвертката между долната част на батерията и черната рамка, за да счупите металната клема, свързваща батерията със зелената печатна платка. Това ще освободи долния край на батерията от рамката. 8 Хванете батерията и я издърпайте от вътрешните компоненти, за да счупите втората метална клема на батерията. Внимание: Пазете се от острите краища на клемите на батерията, за да избегнете нараняване на пръстите. 373 Български
Страница: 32
9 Покрийте контактите на батерията с тиксо, за да предотвратите късо съединение от остатъчен заряд на батерията. Акумулаторната батерия вече може да се рециклира и останалата част от продукта да се изхвърли по подходящ начин. Забележка: След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин помагате за опазване на околната среда. Гаранция и поддръжка Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете www.philips.com/support или прочетете листовката за международна гаранция. Ограничения на гаранцията Условията на международната гаранция не обхващат следното: - Глави за четката. - Щети, причинени от използването на неодобрени резервни части. - Повреди, причинени от неправилна употреба, използване не по предназначение, небрежност, направени промени или неоторизиран ремонт. - Нормално износване, включително отчупване, издраскване, изтъркване, обезцветяване или избледняване. - Ултравиолетова лампа. 374 Български
Марка:
Philips
Продукт:
Некатегоризирани
Модел/име:
Sonicare ExpertClean 7500 HX9631
Тип файл:
PDF
Налични езици:
Английски, Полски, Румънски, Словашки, Унгарски, Словенец, Хърватски, Украински, български, Латвийски, Литва, Естонски