Series 2200 EP2220 ръководство
Philips Series 2200 EP2220 ръководство

Ръководство за потребителя за Philips Series 2200 EP2220 в Полски. Това PDF ръководство има 290 страници.

PDF 290 1.1mb

Вижте ръководството на Philips Series 2200 EP2220 по-долу. Всички ръководства на ManualsCat.com могат да бъдат разгледани напълно безплатно. С помощта на бутона „Избор на език“ можете да изберете езика на ръководството, което искате да прегледате.

MANUALSCAT | BG

Въпрос и отговори

Имате въпрос относно Philips Series 2200 EP2220, но не можете да намерите отговора в ръководството за потребителя? Може би потребителите на ManualsCat.com могат да Ви помогнат да отговорите на въпроса си. Като попълните формата по-долу, Вашият въпрос ще се появи под ръководството за Philips Series 2200 EP2220. Моля, уверете се, че описвате трудностите си с Philips Series 2200 EP2220 възможно най-точно. Колкото по-точен е въпросът Ви, толкова по-големи са шансовете бързо да получите отговор от друг потребител. Автоматично ще получите имейл, с който Ви информираме, когато някой е реагирал на въпроса Ви.

Задайте въпрос относно Philips Series 2200 EP2220

Страница: 1
Български Съдържание Общ преглед на машината (Фиг. А) _______________________________________________________________ 239 Контролен панел (фиг. B) ___________________________________________________________________________ 240 Въведение ___________________________________________________________________________________________ 240 Преди първата употреба ___________________________________________________________________________ 241 Приготвяне на напитки_____________________________________________________________________________ 242 Регулиране на настройките на машината________________________________________________________ 245 Изваждане и поставяне на блока за приготвяне ________________________________________________ 247 Почистване и поддръжка __________________________________________________________________________ 248 Воден филтър AquaClean __________________________________________________________________________ 251 Настройване на твърдостта на водата ___________________________________________________________ 253 Процедура по премахване на накип (30 мин)____________________________________________________ 253 Поръчване на аксесоари ___________________________________________________________________________ 255 Отстраняване на неизправности __________________________________________________________________ 255 Технически спецификации _________________________________________________________________________ 262 Общ преглед на машината (Фиг. А) A1 Контролен панел A10 Сервизна вратичка A2 Държач на чаши A11 Етикет с данни с номер на тип A3 Отделение за предварително смляно кафе A12 Резервоар за вода A4 Капак на съда за кафе на зърна A13 Накрайник за гореща вода A5 Регулируем накрайник за кафе A14 Съд за утайка от кафе A6 Щепсел на захранващия кабел A15 Преден панел на съда за утайка от кафе A7 Регулатор за настройка на степента на смилане A16 Капак на тавичката за отцеждане A8 Съд за кафе на зърна A17 Тавичка за отцеждане A9 Блок за приготвяне A18 Индикатор за „пълна тавичка за отцеждане“ Аксесоари A19 Тубичка със смазка A22 Тестова лента за твърдост на водата A20 Воден филтър AquaClean A23 Класическа приставка за разпенване на мляко (само за определени модели) A21 Мерителна лъжица A24 LatteGo (съд за мляко) (само за определени модели) 239 Български Български
Страница: 2
Контролен панел (фиг. B) Вижте фигура В за изглед на всички бутони и икони. По-долу ще намерите описанието. Някои от бутоните/иконите са само за определени типове. B1 Бутон за вкл./изкл. B7 Предупредителни икони B2 Икони за напитки* B8 Светлинен индикатор за начало B3 Икона за сила на аромата/предварително смляно кафе B9 Старт/стоп бутон B4 Икона за количество на напитката B10 Икона за накип/почистване B5 Икона за количество мляко (само за определени модели) B11 Икона AquaClean B6 Икона за температура на кафето (само за определени модели) * Икони за напитки: еспресо, дълго еспресо, кафе, американо, капучино, лате макиато, гореща вода, пара (само за определени модели) Въведение Поздравяваме ви за покупката на напълно автоматичната кафемашина на Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. Преди да използвате машината за първи път, прочетете внимателно отделната брошура с информация за безопасност и я запазете за справка в бъдеще. За да започнете да използвате кафемашината и да получите най-доброто от нея, Philips предлага поддръжка по различни начини. Съдържание на кутията: 1 Това ръководство за употреба с графични инструкции и по-подробна информация за почистване и поддръжка. Съществуват множество версии на тази машина за еспресо, като всяка от тях има различни характеристики. Всяка версия има свой собствен номер на тип. Можете да откриете номера на типа на етикета с данни от вътрешната страна на сервизната вратичка (вижте фиг. А11). 2 Отделната книжка за безопасност с инструкции за това как да използваме машината по безопасен начин. 3 За онлайн поддръжка (често задавани въпроси, филми и др.) сканирайте QR кода на корицата на тази книжка или посетете www.philips.com/coffee-care Тази машина е тествана с кафе. Въпреки че е почистена внимателно, в нея може да има остатъци от кафе. Гарантираме обаче, че машината е абсолютно нова. Машината автоматично настройва количеството смляно кафе, което се използва за приготвяне на кафе с най-добър вкус. Първоначално трябва да приготвите 5 кафета, за да позволите на машината да извърши саморегулиране. Трябва да изплакнете LatteGo (съдът за мляко) или класическата приставка за разпенване на млякото преди първата употреба. 240 Български
Страница: 3
Преди първата употреба 1. Настройване на машината След като сте включили машината, може да потече малко количество вода от чучура за гореща вода или чучура за кафе. Това е нормално. ON 2. Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин.) За повече информация вижте главата "Филтър AquaClean". 5 sec. 30 sec. 1 min. ON 3 sec. 3. Настройване на твърдостта на водата Вижте глава „Настройване на твърдостта на водата" за инструкции стъпка по стъпка. Настройката за твърдост на водата по подразбиране е 4: твърда вода. 1 sec. OFF 1 min. 3 sec. = 3x ON 241 Български Български
Страница: 4
4. Сглобяване на LatteGo (само за определени модели) CLICK 5. Сглобяване на класическата приставка за разпенване на мляко (само за определени модели) 1 2 Приготвяне на напитки Общи стъпки 1 Напълнете резервоара за вода с чешмяна вода и напълнете съда за кафе на зърна със зърна. 2 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите машината. - Машината започва да загрява и изпълнява автоматичния цикъл на изплакване. По време на загряването светлинните индикатори в иконата за напитки се включват и изключват бавно, една по една. - Кафе машината е готова за използване, когато всички индикаторни светлини в иконата за напитки светят непрестанно. 3 Поставете чаша под чучура за кафе. Плъзнете чучура нагоре или надолу, за да регулирате височината му спрямо размера на чашата, която използвате (Фиг. 1). Персонализиране на напитки Тази машина ви позволява да настройвате параметрите на дадена напитка според предпочитанията си. След като изберете напитка, можете да: 1 Зададете силата на аромата, като докоснете иконата (Фиг. 2) за сила на аромата. Има 3 настройки, като най-ниската е най-слабата, а най-високата е най-силната. 2 Задайте количеството на напитката, като докоснете иконата за количество (Фиг. 3) на напитката и/или иконата за количество на млякото (само за определени модели). Има 3 препоръчителни количества: ниска, средна и висока. Можете също така да зададете температурата на кафето според своите предпочитания. Приготвяне на кафе на зърна 1 За да приготвите кафе, докоснете иконата за напитка по ваш избор. - Светлинните индикатори за силата на аромата и количеството се включват и показват последно избраната настройка. - Сега можете да регулирате напитката според предпочитания от вас вкус. 242 Български
Страница: 5
2 Натиснете бутона за старт/стоп. - Светлинният индикатор в иконата за напитки примигва, докато напитката се приготвя. Само за определени модели: Американото се приготвя от еспресо и вода. Когато приготвяте американо, машината налива първо еспресо и след това вода. 3 За да спрете наливането на кафе, преди машината да е приключила, натиснете бутона за старт/стоп отново. За да приготвите 2 кафета едновременно, докоснете иконата за напитката два пъти. Светва индикаторът 2х. Приготвяне на напитки на основата на мляко с LatteGo (съд за мляко) LatteGo се състои от съд за мляко, рамка и капак за съхранение. За да избегнете изтичане, се уверете, че рамката и съдът за мляко са правилно сглобени, преди да напълните съда за мляко. 1 За да сглобите LatteGo, първо поставете горната част на съда за мляко под куката в горната част на рамката (Фиг. 4). След това натиснете долната част на съда за мляко. Ще чуете щракване, когато той се фиксира на мястото си (Фиг. 5). Забележка: Уверете се, че съдът за мляко и рамката са чисти, преди да ги сглобите. 2 Наклонете леко LatteGo и го поставете на чучура (Фиг. 6) за гореща вода. След това го натиснете, докато се фиксира на мястото си (Фиг. 7). 3 Напълнете LatteGo с мляко до нивото, посочено на съда за мляко, за напитката, която приготвяте (Фиг. 8). Не пълнете съда за мляко над максималното обозначение. Ако сте персонализирали количеството мляко, може да се наложи да напълните съда за мляко с повече или по-малко мляко, отколкото е посочено за тази напитка на LatteGo. За оптимални резултати винаги използвайте мляко, което току-що е извадено от хладилника. 4 Поставете чашка върху тавичката за отцеждане. 5 Докоснете иконата за напитка с мляко по ваш избор. - Сега можете да регулирате настройките на напитката според своите предпочитания. 6 Натиснете бутона за старт/стоп. - Светлинният индикатор в иконата за напитки примигва, докато напитката се приготвя. Когато приготвяте капучино или лате макиато, машината налива първо мляко и след това кафе. Когато приготвяте кафе лате, машината налива първо кафе и след това мляко. - За да спрете наливането на кафе, преди машината да е наляла предварително зададеното количество, натиснете бутона за старт/стоп отново. 7 За да спрете наливането на цялата напитка (мляко и кафе), преди машината да е приключила, натиснете и задръжте бутона за старт/стоп . Разпенване на мляко с класическата приставка за разпенване на мляко За най-добра пяна винаги използвайте мляко, което току-що е извадено от хладилника. 1 Наклонете черната силиконова дръжка на машината наляво и плъзнете приставката за разпенване на мляко върху нея (Фиг. 9). 243 Български Български
Страница: 6
2 Напълнете кана за мляко с прибл. 100 мл мляко за капучино и прибл. 150 мл мляко за лате макиато. 3 Потопете приставката за разпенване на мляко на прибл. 1 см в млякото. 4 Докоснете иконата (Фиг. 10) за парата. - Индикаторната светлина в иконата за парата светва, а индикаторната светлина за стартиране започва да пулсира. 5 Натиснете бутона старт/стоп , за да разпените млякото (Фиг. 11). - Машината започва да се нагрява, парата навлиза под налягане в млякото и то се разпенва. 6 Когато млечната пяна в каната с мляко достигне необходимия обем, натиснете бутона за старт/стоп отново, за да спрете разпенването. Никога не разпенвайте мляко повече от 90 секунди. Разпенването спира автоматично след 90 секунди. Няма нужда да местите каната за мляко, докато млякото се разпенва, за да получите най- добро качество на разпененото мляко. Приготвяне на кафе от предварително смляно кафе По желание можете да използвате предварително смляно кафе вместо кафе на зърна, например, ако предпочитате друг вид кафе или безкофеиново кафе. 1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите машината, и изчакайте да бъде готова за използване. 2 Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и изсипете една равна мерителна лъжичка предварително смляно кафе в отделението (Фиг. 12). След това затворете капака. 3 Поставете чаша под чучура за кафе. 4 Изберете единична напитка. 5 Натиснете иконата за сила на аромата за 3 секунди (Фиг. 13). - Индикаторната светлина за предварително смляно кафе светва, а индикаторната светлина за стартиране започва да пулсира. 6 Натиснете бутона за старт/стоп. 7 За да спрете наливането на кафе, преди машината да е приключила, натиснете бутона за старт/стоп отново. С предварително смляно кафе можете да приготвяте само по едно кафе наведнъж. Предварително смляното кафе не е настройка, която се записва като предходно избрана настройка за силата. Всеки път, когато искате да използвате предварително смляно кафе, трябва да натиснете иконата за сила на аромата за 3 секунди. Когато изберете предварително смляно кафе, не можете да изберете друга сила на аромата. Пускане на гореща вода 1 Ако е поставено, отстранете LatteGo или приставката за разпенване на млякото. 2 Докоснете иконата (Фиг. 14) за гореща вода. - Светлинните индикатори за количеството на напитката се включват и показват последно избраната настройка за напитка с гореща вода. 244 Български
Страница: 7
3 Задайте количеството гореща вода според предпочитанията си, като докоснете иконата (Фиг. 3) за количество на напитката. 4 Натиснете бутона за старт/стоп. - Светлинният индикатор в иконата за гореща вода светва и от чучура (Фиг. 15) за гореща вода потича гореща вода. 5 За да спрете наливането на гореща вода, преди машината да е приключила, натиснете бутона за старт/стоп отново. Регулиране на настройките на машината Регулиране на времето за готовност 1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината. 2 Когато машината е изключена: натиснете и задръжте иконата (Фиг. 16) Калц./Почистване, докато лампичките за „Калц./Почистване“ и „Сила на аромата“ светнат (Фиг. 17). 3 Докоснете иконата за силата на аромата, за да изберете необходимото време на готовност: 15, 30, 60 или 180 минути. Респективно светват 1, 2, 3 или 4 лампички на иконата за сила на аромата. 4 Когато сте готови с настройването на времето на готовност, натиснете бутона старт/стоп. Машината се изключва. 5 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново. Програмиране на най-голямата настройка по подразбиране за вашите напитки Машината разполага с 3 настройки по подразбиране за всяка напитка: ниска, средна, висока. Можете да регулирате само количеството на най-голямата настройка. Новото количество може да се съхрани веднага щом светлинният индикатор за старт започне да пулсира. Преди да започнете да задавате количеството на напитката с мляко, сглобете LatteGo и налейте мляко в него. 1 За да регулирате най-високата настройка за количество, натиснете и задръжте иконата за напитката, която искате да регулирате, за 3 секунди. - Горната индикаторна светлина на иконата за количество на напитката, както и горната индикаторна светлина на иконата за количество на млякото (само за определени модели) започва да пулсира. Бутонът за старт/стоп също започва да пулсира, за да покаже, че сте в режим на програмиране. 2 Натиснете бутона за старт/стоп. Машината започва да приготвя избраната напитка. - Индикаторната светлина за стартиране отначало свети непрекъснато. Когато машината е готова да съхрани зададения обем, светлинният индикатор за старт/стоп започва да пулсира. 3 Натиснете бутона за старт/стоп отново, когато чашата съдържа желаното количество кафе или мляко. - Ако приготвяте капучино или лате макиато, първо ще бъде налято мляко. Натиснете бутона за старт/стоп , когато чашата съдържа желаното количество мляко. Машината започва автоматично да налива кафето. Натиснете бутона за старт/стоп отново, когато чашата съдържа желаното количество. 245 Български Български
Страница: 8
След като сте програмирали новото най-голямо количество по подразбиране за дадена напитка, машината ще налива зададеното ново количество всеки път, когато изберете най- голямото количество от тази напитка. Можете да регулирате само най-високото ниво за количество по подразбиране. Ако искате да се върнете обратно към настройките с количества по подразбиране, вижте "Възстановяване на стандартните фабрични настройки". Регулиране на температурата на кафето Машини без икона за температурата 1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината. 2 Когато машината е изключена: натиснете и задръжте иконата за количеството на кафето, докато светлината в тази икона се включи (Фиг. 18). 3 Докоснете иконата за количеството, за да изберете необходимата температура: нормална, висока или максимална. - Съответно 1, 2 или 3 индикаторни светлини са включени. 4 Когато сте готови с настройването на температурата на кафето, натиснете бутона старт/стоп . 5 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново. Ако не изключите машината сами, тя се изключва автоматично след известно време. Машини с икона за температурата (само модел EP3221) 1 Натиснете неколкократно бутона за регулиране на температурата на кафето, за да изберете желаната температура. Възстановяване на фабричните настройки Машината ви предоставя възможността да възстановите настройките за напитки по подразбиране по всяко време. Можете да възстановите настройките по подразбиране само когато машината е изключена. 1 Натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите машината. 2 Натиснете и задръжте иконата за еспресо за 3 секунди. - Светват индикаторните светлини в средната част на иконата за настройка за напитки. Индикаторната светлина за старт/стоп започва да пулсира, за да сигнализира, че настройките вече могат да се възстановят. 3 Натиснете бутона за старт/стоп , за да потвърдите, че искате да възстановите настройките. 4 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново. Регулиране на настройките на кафемелачката Можете да промените силата на кафето с помощта на регулатора за настройка на степента на смилане, намиращ се в контейнера за кафе на зърна. Колкото по-ниска е настройката на смилане, толкова по-фино ще са смлени кафените зърна и толкова по-силно ще бъде кафето. Можете да избирате между 12 различни настройки на степента на смилане. 246 Български
Страница: 9
Машината е настроена за получаване на най-добър вкус от кафе на зърна. Поради това ви препоръчваме да не регулирате настройките на кафемелачката, докато не приготвите 100 – 150 чаши (около 1 месец употреба). Можете да регулирате настройките на степента на смилане само когато машината мели кафе на зърна. Трябва да приготвите 2 – 3 напитки, преди да можете да усетите пълната разлика. Не завъртайте регулатора за настройка на степента на смилане с повече от една степен наведнъж, за да предотвратите повреда на кафемелачката. 1 Поставете чаша под чучура за кафе. 2 Отворете капака на съда за кафе на зърна. 3 Докоснете иконата за еспресо, след което натиснете бутона за старт/стоп . 4 Когато кафемелачката започне да мели, натиснете надолу регулатора за настройка на степента на смилане и го завъртете наляво или надясно. (Фиг. 19) Деактивирайте звуковите сигнали на контролния панел 1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината. 2 Когато машината е изключена, докоснете и задръжте иконата за кафе (иконата за дълго еспресо за EP3221), докато лампичката на иконата светне. Стартовата лампичка започва да мига. 3 Докоснете иконата за кафе отново, за да деактивирате звуковите сигнали на контролния панел. Лампичката на иконата за кафе изгасва. 4 Натиснете бутона „старт/стоп", за да потвърдите избора си. 5 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново. Звуковите сигнали на контролния панел вече са деактивирани. Забележка: Ако лампичката на иконата за кафе не изгасне, след като докоснете и задържите иконата, това означава, че звуковите сигнали на контролния панел вече са деактивирани. За да ги активирате отново, докоснете иконата отново и потвърдете, като натиснете бутона „старт/стоп". Звуковите сигнали на бутона за „вкл/изкл" и бутона „старт/стоп" не могат да се деактивират. Изваждане и поставяне на блока за приготвяне Посетете www.philips.com/coffee-care за подробни видеоинструкции как да изваждате, поставяте и почиствате блока за приготвяне. Изваждане на блока за приготвяне от машината 1 Изключете машината. 2 Извадете водния резервоар и отворете сервизната вратичка (Фиг. 20). 3 Натиснете дръжката (Фиг. 21) с надпис PUSH (Натисни), и издърпайте от мястото за хващане на блока за приготвяне, за да го отстраните от машината (Фиг. 22). 247 Български Български
Страница: 10
Поставяне на блока за приготвяне обратно Преди да плъзнете блока за приготвяне обратно в машината, се уверете, че е в правилното положение. 1 Проверете дали блокът за приготвяне е в правилно положение. Стрелката върху жълтия цилиндър отстрани на блока за приготвяне трябва да е подравнена с черната стрелка и N (Фиг. 23). - Ако не са подравнени, натиснете надолу лоста, докато влезе в контакт с основата на блока за приготвяне (Фиг. 24). 2 Плъзнете блока за приготвяне обратно в машината по водещите релси отстрани (Фиг. 25), докато се фиксира на мястото си с щракване (Фиг. 26). Не натискайте бутона PUSH (НАТИСНИ). 3 Затворете сервизната вратичка и върнете водния резервоар обратно. Почистване и поддръжка Редовното почистване и поддръжка запазва машината в изрядно състояние и гарантира за дълго време кафе с добър вкус, с постоянен поток от кафе. Направете справка с таблицата по-долу за детайлно описание на това кога и как да почиствате всички подвижни части на машината. Можете да намерите по-подробна информация и видеоинструкции на адрес www.philips.com/coffee-care. Вижте фигура D за преглед на това кои части могат да се почистват в миялна машина. Отделящи се части Кога да почиствате Как да почиствате Блок за приготвяне Ежеседмично Извадете блока за приготвяне от машината. Изплакнете го под течаща вода. Ежемесечно Почистете блока за приготвяне с таблетката на Philips за премахване на масло от кафе. Класическа приставка за разпенване на мляко След всяка употреба Първо изведете от машината горещата вода чрез приставката за разпенване на мляко за пълно почистване. След това отстранете приставката за разпенване на мляко от машината и я разглобете. Почистете всички части под течаща вода или в съдомиялна машина. Отделение за предварително смляно кафе Проверявайте ежеседмично дали отделението за предварително смляно кафе не е задръстено. Изключете машината от контакта и извадете блока за приготвяне. Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжица в него. Движете дръжката нагоре и надолу, докато задръстеното мляно кафе падне надолу (Фиг. 27). Посетете www.philips.com/coffee-care за подробни видеоинструкции. 248 Български
Страница: 11
Отделящи се части Кога да почиствате Как да почиствате Съд за утайка от кафе Изпразнете съда за утайка от кафе, когато машината ви подкани. Почиствайте я ежеседмично. Извадете съда за утайка от кафе, докато машината е включена. Изплакнете под течаща вода с малко течен миещ препарат или почистете в съдомиялна машина. Предният панел на съда за утайка от кафе не е подходящ за миене в съдомиялна машина. Тавичка за отцеждане Изпразвайте тавичката за отцеждане всеки ден или веднага, щом червеният индикатор за пълна тавичка за отцеждане се покаже през тавичката за отцеждане (Фиг. 28). Почиствайте тавичката за отцеждане ежеседмично. Отстранете тавичката за отцеждане (Фиг. 29) и я изплакнете под течаща вода с малко течен миещ препарат. Можете също да измиете тавичката за отцеждане в съдомиялна машина. Предният панел на съда за утайка от кафе (фиг. А15) не е подходящ за миене в съдомиялна машина. LatteGo След всяка употреба Изплакнете LatteGo под течаща вода или я почистете в съдомиялната машина. Смазване на модула за приготвяне На всеки 2 месеца Направете справка с таблицата за смазване и смазвайте блока за приготвяне със смазка на Philips. Резервоар за вода Ежеседмично Изплакнете резервоара за вода под течаща вода Почистване на блока за приготвяне Редовното почистване на блока за приготвяне предпазва от задръстване на вътрешните кръгове с остатъци от кафе. Посетете www.philips.com/coffee-care за помощни видеоклипове относно това как да изваждате, поставяте и почиствате блока за приготвяне. Почистване на блока за приготвяне под течаща вода 1 Извадете блока за приготвяне. 2 Изплакнете обилно блока за приготвяне с вода. Внимателно почистете горния филтър (Фиг. 30) на блока за приготвяне. 3 Оставете блока за приготвяне да изсъхне на въздух, преди да го поставите обратно. Не подсушавайте блока за приготвяне с кърпа, за да предотвратите събирането на влакна в него. Почистване на блока за приготвяне с таблетките за премахване на масло от кафе Използвайте само таблетки на Phillips за премахване на масло от кафе. 1 Поставете чаша под чучура за кафе. Напълнете водния резервоар с прясна вода. 2 Поставете таблетка за премахване на омазняване от кафе в отделението за предварително смляно кафе. 3 Докоснете иконата за кафе и след това натиснете иконата за сила на аромата за 3 секунди, за да изберете функцията (Фиг. 2) за предварително смляно кафе. 249 Български Български
Страница: 12
4 Не добавяйте предварително смляно кафе. Натиснете бутона за старт/стоп , за да започнете цикъла по приготвяне. Когато се напълни половин чаша вода, извадете щепсела на машината от контакта. 5 Оставете разтвора за премахване на масло от кафе да действа поне 15 минути. 6 Включете отново щепсела в електрически контакт и включете машината, за да завършите цикъла на приготвяне. Изпразнете чашата. 7 Извадете водния резервоар и отворете сервизната вратичка. Извадете блока за приготвяне и го изплакнете обилно на чешмата. 8 Върнете на място блока за приготвяне и водния резервоар и поставете чаша под чучура за кафе. 9 Докоснете иконата за кафе и след това натиснете иконата за сила на аромата за 3 секунди, за да изберете функцията (Фиг. 2) за предварително смляно кафе. Не добавяйте предварително смляно кафе. Натиснете бутона за старт/стоп , за да започнете цикъла по приготвяне. Повторете тази процедура два пъти. Изпразнете чашата. Смазване на блока за приготвяне Смазвайте блока за приготвяне на всеки 2 месеца, за да сте сигурни, че подвижните части ще продължат да се движат плавно. 1 Нанесете тънък слой смазка по буталото (сивата част) на блока (Фиг. 31) за приготвяне. 2 Нанесете тънък слой смазка около оста (сивата част) в долната част на блока (Фиг. 32) за приготвяне. 3 Нанесете тънък слой смазка по релсите от двете страни (Фиг. 33). Почистване на LatteGo (съд за мляко) Почистване на LatteGo след всяка употреба 1 Извадете LatteGo от машината (Фиг. 34). 2 Излейте оставащото мляко. 3 Натиснете бутона за освобождаване и извадете съда за мляко от рамката на LatteGo (Фиг. 35). 4 Почиствайте всички детайли в съдомиялна машина или с топла течаща вода и малко течен миещ препарат. Почистване на класическата приставка за разпенване на мляко Почистване на класическата приставка за разпенване на мляко след всяка употреба Почиствайте приставката за разпенване на мляко всеки път, когато я използвате, поради хигиенни съображения, за да избегнете наслагването на млечни остатъци. 1 Поставете чаша под приставка за разпенване на мляко. 2 Докоснете иконата за пара, след което натиснете бутона за старт/стоп , за да започнете извеждането на пара и за да отстраните млякото, което би могло да е останало в приставката за разпенване. 3 За да спрете изпускането на пара след няколко секунди, натиснете бутона за старт/стоп отново. 4 Почистете приставката за разпенване на мляко с влажна кърпа. 250 Български
Страница: 13
Ежедневно почистване на класическата приставка за разпенване на мляко 1 Оставете приставката за разпенване на мляко да изстине напълно. 2 Наклонете приставката за разпенване на мляко наляво (Фиг. 36) и отстранете както металната, така и силиконовата част (Фиг. 37). 3 Разглобете двете части (Фиг. 38) и ги измийте с течаща вода или в съдомиялната машина. Уверете се, че малкият отвор на металната тръба (Фиг. 39) е напълно чист и не е запушен от остатъци от мляко. 4 Сглобете наново двете части от приставката за разпенване на мляко и я поставете на машината. Воден филтър AquaClean Вашата машина е активирана за AquaClean. Можете да поставите водния филтър AquaClean в резервоара за вода, за да запазите вкуса на кафето си. Той също така намалява нуждата от почистване на накипа, като намалява натрупването на варовик в машината ви. Можете да закупите воден филтър AquaClean от местния търговец на дребно, оторизираните сервизни центрове или онлайн на адрес www.philips.com/parts-and-accessories. Икона и светлинен индикатор AquaClean Вашата машина е снабдена с индикаторна светлина (Фиг. 40) на водния филтър AquaClean, за да посочва състоянието на филтъра. Използвайте таблицата по-долу, за да видите какви действия са нужни, когато светлината се включи или когато мига. Когато използвате машината на първи път, индикаторната светлина на AquaClean започва да свети в оранжево. Това показва, че можете да започнете да използвате водния филтър AquaClean. Ако не активирате водния филтър AquaClean, светлинният индикатор ще се изключи автоматично след известно време. След като поставите филтъра и го активирате от иконата AquaClean, неговата индикаторна светлина става синя, за да потвърди, че водният филтър AquaClean е активен. Когато филтърът е изхабен, индикаторната светлина на AquaClean отново започва да мига в оранжево, за да ви напомни да смените филтъра с нов. Когато оранжевата индикаторна светлина на AquaClean е изключена, все още можете да активирате филтъра AquaClean, но първо ще трябва да почистите накипа от машината. Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин.) Машината не засича автоматично дали в резервоара за вода е поставен филтър. Следователно трябва да активирате всеки нов филтър AquaClean, който поставяте, чрез иконата AquaClean. Когато оранжевата индикаторна светлина на AquaClean е изключена, все още можете да активирате филтъра AquaClean, но първо ще трябва да почистите накипа от машината. Машината трябва да е напълно почистена от накип, преди да започнете да използвате водния филтър AquaClean. 251 Български Български
Страница: 14
Преди да активирате водния филтър AquaClean, трябва да го подготвите, като го накиснете във вода, както е описано по-долу. Ако не го направите, в машината може да влезе въздух вместо вода, което създава много шум и пречи на машината да приготвя кафе. 1 Проверете дали машината е включена. 2 Разклатете филтъра около 5 секунди (Фиг. 41). 3 Потопете филтъра наобратно в кана със студена вода и го (Фиг. 42) разклатете/притиснете. 4 Филтърът вече е готов за употреба и може да се постави във водния резервоар. 5 Пъхнете филтъра вертикално върху връзката за филтъра във водния резервоар. Натиснете го надолу до най-ниската възможна точка (Фиг. 43). 6 Напълнете водния резервоар с прясна вода и го поставете обратно в машината. 7 Ако е поставено, отстранете LatteGo. 8 Поставете купа под чучура за гореща вода/приставката за разпенване на мляко. 9 Натиснете иконата AquaClean за 3 секунди (Фиг. 44). Индикаторната светлина започва да пулсира. 10 Натиснете бутона за старт/стоп , за да започнете процеса по активиране. 11 От чучура за гореща вода/приставката за разпенване на мляко ще се излее гореща вода (3 мин). 12 Когато процесът по активация е завършен, синята индикаторна светлина на AquaClean се включва, за да потвърди, че водният филтър AquaClean е активиран правилно. Смяна на водния филтър AquaClean (5 мин) След като през филтъра изтекат 95 литра вода, той ще спре да работи. Индикаторната светлина на AquaClean става оранжева и започва да мига, за да ви напомни да смените филтъра. Докато тази светлина мига, можете да смените филтъра, без преди това да трябва да отстранявате накип от машината. Ако не смените водния филтър AquaClean, оранжевата индикаторна светлина накрая ще изгасне. В този случай пак можете да замените филтъра, но първо ще трябва да почистите накипа от машината. Когато оранжевата индикаторна светлина на AquaClean мига: 1 Извадете стария воден филтър AquaClean. 2 Поставете новия филтър и го активирайте, както е описано в глава "Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин)". Сменяйте водния филтър AquaClean поне на всеки 3 месеца, дори ако машината все още не показва, че е необходима смяна. Деактивиране на напомнянето за AquaClean Ако повече не искате да използвате водните филтри Philips AquaClean, можете да деактивирате напомнянията за AquaClean (лампичката за AquaClean мига в оранжево): 1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината. 2 Когато машината е изключена, натиснете и задръжте иконата AquaClean, докато лампичката на иконата светне. Стартовата лампичка започва да мига. 3 Докоснете иконата AquaClean отново, за да деактивирате напомнянията. Лампичката на иконата AquaClean изгасва. 4 Натиснете бутона „старт/стоп", за да потвърдите избора си. 5 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново. Напомнянията за AquaClean вече са деактивирани. 252 Български
Страница: 15
Забележка: Активирането на нов филтър AquaClean автоматично активира напомнянията за AquaClean отново. Настройване на твърдостта на водата Съветваме ви да регулирате твърдостта на водата спрямо твърдостта на водата във вашия регион за оптимална работа и по-дълъг живот на машината. Това също така намалява необходимостта от често премахване на накип от машината. Настройката за твърдост на водата по подразбиране е 4: твърда вода. Използвайте включената в комплекта тест лента, за да определите твърдостта на водата във вашия регион: 1 Потопете тест лентата за измерване на твърдостта на водата или я задръжте под чешмата за 1 секунда (Фиг. 45). 2 Изчакайте 1 минута. Броят квадрати върху тест лентата, които станат червени, показва твърдостта (Фиг. 46) на водата. Настройте машината на правилната твърдост на водата: 1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината. 2 Когато машината е изключена, докоснете и задръжте иконата за силата на аромата, докато всички индикаторни светлини на иконата се включат (Фиг. 2). 3 Натиснете иконата за сила на аромата 1, 2, 3 или 4 пъти. Броят индикаторни светлини, които са включени, трябва да е същият като броя червени квадратчета по тест лентата (Фиг. 47). Когато върху тест лентата няма червени квадратчета (всички са зелени), изберете 1 индикаторна светлина. 4 Когато сте задали правилната твърдост на водата, натиснете бутона за старт/стоп . 5 Натиснете иконата за включване/изключване, за да включите машината. Тъй като твърдостта на водата се задава само веднъж, функцията за силата на аромата се използва, за да се избере твърдостта на водата. Това не влияе върху силата на аромата на напитките, които приготвяте след това. Процедура по премахване на накип (30 мин) Използвайте само препарат за премахване на накип на Philips. В никакъв случай не трябва да използвате препарат за премахване на накип, който съдържа сярна киселина, солна киселина сулфаминова или оцетна киселина (оцет), тъй като може да повреди кръга за вода в машината и да не разтвори накипа изцяло. Неизползването на препарат за премахване на накип Philips ще направи гаранцията невалидна. Непочистването на накип от уреда също ще направи гаранцията невалидна. Можете да купите разтвор за премахване на накип на Philips от онлайн магазина на адрес www.philips.com/coffee-care. Когато на дисплея бавно започне да мига индикаторната светлина "Calc/Clean" (Накип/Почистване), трябва да премахнете накипа от машината. 1 Проверете дали машината е включена. 2 Ако е поставено, отстранете LatteGo или приставката за разпенване на млякото. 3 Извадете тавичката за отцеждане и съда за утайка от кафе, изпразнете ги и ги върнете на местата им. 4 Извадете резервоара за вода и го изпразнете. След това премахнете водния филтър AquaClean. 253 Български Български
Страница: 16
5 Излейте цялата бутилка препарат за премахване на накип на Philips в резервоара за вода и го напълнете до нивото (Фиг. 48) Calc/Clean (Накип/Почистване). След това го поставете обратно в машината. 6 Поставете голям съд (1,5 л) под чучура за кафе и за вода. 7 Натиснете иконата за Calc/Clean (Накип/Почистване) за 3 сек, след което натиснете бутона за старт/стоп . 8 Стартира първата фаза на процедурата по премахване на накип. Процедурата по премахване на накип продължава около 30 минути и се състои от цикъл на премахване на накип и цикъл на изплакване. По време на цикъла за почистване на накип индикаторната светлина Calc/Clean (Накип/Почистване) мига, за да покаже, че фазата по почистване на накип е в ход. 9 Оставете машината да пуска разтвора за премахване на накип, докато дисплеят ви предупреди, че резервоарът за вода е празен. 10 Изпразнете резервоара за вода, изплакнете го и го напълнете отново с питейна вода до обозначението Calc/Clean (Накип/Почистване). 11 Изпразнете съда и го поставете обратно под чучура за наливане на кафе и вода. Натиснете бутона старт/стоп отново. 12 Стартира втората фаза на цикъла на премахване на накип, фазата на изплакване, която продължава 3 минути. По време на тази фаза индикаторните светлини на контролния панел се включват и изключват, за да покажат, че фазата на изплакване е в ход. 13 Изчакайте, докато машината спре да пуска вода. Процедурата по почистване на накип е завършена, когато машината спре да пуска вода. 14 Сега машината ще се загрее отново. Машината е готова за използване отново, когато индикаторните светлини в иконите за напитки светят непрестанно. 15 Поставете и активирайте нов воден филтър AquaClean в резервоараза вода. - Когато процедурата по почистване на накип е завършена, индикаторната светлина на AquaClean мига за известно време, за да ви напомни да поставите нов воден филтър AquaClean. Съвет: Използването на филтъра AquaClean намалява нуждата от премахване на накип! Какво да правите, ако процедурата по премахване на накип бъде прекъсната Можете да излезете от процедурата по премахване на накип, като натиснете бутона за вкл./изкл. на контролния панел. Ако процедурата по премахване на накип бъде прекъсната, преди да завърши докрай, направете следното: 1 Изпразнете и изплакнете старателно резервоара за вода. 2 Напълнете резервоара за вода с питейна вода до обозначението за ниво Calc/Clean (Накип/Почистване) и включете отново машината. Машината ще загрее и ще изпълни автоматичен цикъл на изплакване. 3 Преди да приготвяте каквито и да било напитки, изпълнете ръчен цикъл на изплакване. За да изпълните цикъл на ръчно изплакване, най-напред изсипете половин воден резервоар гореща вода, като неколкократно докосвате иконата (Фиг. 14) за гореща вода, и след това пригответе 2 чаши предварително смляно кафе, без да добавяте смляно кафе. Ако процедурата по премахване на накип не е завършила, машината ще поиска извършване на нова такава процедура възможно по-скоро. 254 Български
Страница: 17
Поръчване на аксесоари Използвайте само продуктите на Philips за почистване и премахване на накипа от машината. Тези продукти могат да се закупят от местния търговец на дребно, оторизираните сервизни центрове или онлайн на адрес www.philips.com/parts-and-accessories. За да намерите пълен списък с резервни части онлайн, въведете номера на модела на вашата машина. Можете да откриете номера от вътрешната страна на сервизната вратичка. Продукти за поддръжка и типови номера: - Разтвор за премахване на накип CA6700 - Воден филтър AquaClean CA6903 - Смазка за блока за приготвяне HD5061 - Таблетки за премахване на масло от кафе CA6704 Отстраняване на неизправности Тази глава обобщава най-често срещаните проблеми с машината. Помощни видеоклипове и пълен списък с често задавани въпроси са налични на адрес www.philips.com/coffee-care. Ако не можете да разрешите проблема, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. За данните за контакт вижте листовката с гаранция. Предупредителни икони Предупред ителна икона Решение Светлинният индикатор за празен воден резервоар е включен - Водният резервоар е почти празен. Напълнете водния резервоар с прясна вода до обозначението за максимално ниво. - Водният резервоар не е на мястото си. Поставете водния резервоар на мястото му. Индикаторната светлина за изпразване на съда за утайка от кафе е включена - Съдът за утайка от кафе е пълен. Отстранете и изпразнете съда за утайка от кафе, докато машината е включена. Преди да поставите контейнера обратно, изчакайте поне 5 секунди. Индикаторната светлина за алармата е включена - Съдът за утайка от кафе и/или тавичката за отцеждане не са на мястото си или не са поставени правилно. Поставете обратно съда за утайка от кафе и/или тавичката за отцеждане и се уверете, че са на правилното място. - Сервизната вратичка е отворена. Извадете водния резервоар и се уверете, че сервизната вратичка е затворена. Индикаторната светлина за алармата мига - Блокът за приготвяне не е поставен или не е поставен правилно. Отстранете блока за приготвяне и се уверете, че е фиксиран правилно на място. Вижте глава "Изваждане и поставяне на блока за приготвяне" за инструкции стъпка по стъпка. - Блокът за приготвяне е блокиран. Извадете блока за приготвяне и го изплакнете с течаща вода. След това смажете блока за приготвяне и го поставете обратно в машината. Вижте глава "Почистване и поддръжка" за инструкции стъпка по стъпка. 255 Български Български
Страница: 18
Предупред ителна икона Решение Предупредителната светлина се включва, а индикаторната светлина за стартиране започва да мига. Във вътрешността на машината има останал въздух. За да изведете въздуха от машината, напълнете водния резервоар с вода, поставете чаша под класическата поставка за разпенване на мляко и натиснете мигащия бутон за старт/стоп. Внимавайте: За да се освободи въздухът, от класическата приставка за разпенване на млякото ще излизат малки пръски гореща вода. Индикаторната светлина за AquaClean мига: поставете или сменете водния филтър AquaClean и го активирайте. Вижте глава "Воден филтър AquaClean" за инструкции стъпка по стъпка. Индикаторната светлина за премахване на накип мига бавно: Премахнете накипа от машината. Лампичките на иконите за напитки светват и изгасват една по една. Машината загрява и/или се опитва да освободи въздуха, който е засмукан в нея. Изчакайте, докато всички лампички за напитки започнат да светят постоянно. Светлинните индикатори на всички предупредителни икони мигат. Нулирайте машината, като я изключите от контакта и след това отново я включите. Преди отново да включите машината, следвайте тези стъпки: - Отстранете филтъра AquaClean от резервоара за вода. - Поставете водния резервоар на мястото му. Поставете го колкото се може по-навътре в машината, за да се уверите, че е в правилната позиция. - Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и проверете дали не е задръстено с прах от кафе. За да го почистите, пъхнете дръжка на лъжица в отделението за предварително смляно и движете дръжката нагоре и надолу, докато заседналата смляно кафе не изпадне (Фиг. 27). Отстранете блока за приготвяне и всичкото смляно кафе, което е паднало. Поставете обратно чистия блок за приготвяне. - Включете машината отново. Ако проблемът не се разреши, филтърът AquaClean не е бил подготвен добре. Подгответе филтъра AquaClean, преди да го поставите обратно, като следвате стъпки 1 и 2 от глава "Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин). Ако светлината продължи да мига, машината може да прегрее. Изключете машината, изчакайте 30 минути и я включете отново. Ако индикаторните светлини продължават да мигат, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. За данните за контакт вижте международната листовка с гаранция. Таблица за отстраняване на неизправности Тази глава обобщава най-често срещаните проблеми с машината. Помощни видеоклипове и пълен списък с често задавани въпроси са налични на адрес www.philips.com/coffee-care. Ако не можете да разрешите проблема, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. За данните за контакт вижте листовката с гаранция. 256 Български
Страница: 19
Проблем Причина Решение Тавичката за отцеждане се пълни бързо. Това е нормално. Машината използва вода за изплакване на вътрешния кръг и блока за приготвяне. Част от водата изтича от вътрешната система директно в тавичката за отцеждане. Изпразвайте тавичката за отцеждане всеки ден или веднага, щом червеният индикатор за пълна тавичка за отцеждане се покаже през капака на тавичката за отцеждане. Съвет: поставете чаша под чучура, за да съберете водата от изплакването, която излиза от него. Индикаторната светлина за изпразване на съда за утайка от кафе остава включена. Изпразнили сте съда за утайка от кафе, докато машината е била изключена. Винаги изпразвайте съда за утайка от кафе, докато машината е включена. Отстранете съда за утайка от кафе, изчакайте поне 5 секунди, след което го поставете отново. Машината ви подканва да изпразните съда за утайка от кафе, макар че съдът не е пълен. Машината не е нулирала брояча последния път, когато сте изпразнили съда за утайка от кафе. Винаги изчаквайте около 5 секунди, преди да поставите обратно съда за утайка от кафе. По този начин броячът за утайка от кафе ще се нулира. Винаги изпразвайте съда за утайка от кафе, докато машината е включена. Ако изпразните съда за утайка от кафе, когато машината е изключена, броячът на съда за утайка от кафе няма да се нулира. Съдът за утайка от кафе е препълнен и индикаторната светлина за изпразване на съда за утайка от кафе не е светнала. Извадили сте тавичката за отцеждане, без да изпразните съда за утайка. Когато изваждате тавичката за отцеждане, изпразвайте и съда за утайка от кафе, дори да съдържа само няколко шайби кафе. По този начин броячът за утайка от кафе ще се нулира, рестартирайки правилното броене на шайбите кафе. Не мога да извадя блока за приготвяне. Блокът за приготвяне не е в правилно положение. Нулирайте машината по следния начин: затворете сервизната вратичка и върнете водния резервоар обратно. Изключете машината и я включете отново. Опитайте отново да извадите блока за приготвяне. Вижте глава "Изваждане и поставяне на блока за приготвяне" за инструкции стъпка по стъпка. 257 Български Български
Страница: 20
Проблем Причина Решение Не мога да поставя блока за приготвяне. Блокът за приготвяне не е в правилно положение. Нулирайте машината по следния начин: затворете сервизната вратичка и върнете водния резервоар обратно. Оставете блока за приготвяне навън. Изключете машината и извадете щепсела от контакта. Изчакайте 30 секунди, след което отново включете машината в контакта и след това от бутона. След това поставете блока за приготвяне в правилно положение и го вкарайте обратно в машината. Вижте глава "Изваждане и поставяне на блока за приготвяне" за инструкции стъпка по стъпка. Кафето е воднисто. Блокът за приготвяне е мръсен или трябва да се смаже. Отстранете блока за приготвяне, изплакнете го под течаща вода и го оставете да изсъхне. След това смажете движещите се части. Машината извършва процедура за саморегулиране. Тази процедура стартира автоматично при първата употреба на машината, когато преминете към друг тип кафе на зърна или след дълги период на неизползване. Пригответе първоначално 5 кафета, за да позволите на машината да извърши процедурата по саморегулиране. Кафемелачката е настроена да мели твърде едро. Задайте по-ситна (по-ниска) настройка на кафемелачката. Пригответе 2 – 3 напитки, за да можете да усетите пълната разлика във вкуса. Кафето не е достатъчно горещо. Зададената температура е твърде ниска. Задайте температурата на максимално ниво. Студената чаша намалява температурата на напитката. Затоплете предварително чашите, като ги изплакнете с гореща вода. Добавянето на мляко намалява температурата на напитката. Без значение дали добавяте топло или студено мляко, то винаги намалява температурата на кафето. Затоплете предварително чашите, като ги изплакнете с гореща вода. 258 Български
Страница: 21
Проблем Причина Решение Кафето не излиза или излиза бавно. Водният филтър AquaClean не е правилно подготвен за поставяне. Извадете водния филтър AquaClean и опитайте отново да приготвите кафе. Ако това помогне, се уверете, че сте приготвили водния филтър AquaClean правилно, преди да го поставите обратно. Вижте глава "Воден филтър AquaClean" за инструкции стъпка по стъпка. След дълги периоди на неизползване трябва да приготвите водния филтър AquaClean за употреба отново, след което да го поставите обратно. Вижте стъпки 1 – 3 от глава "Активиране на водния филтър AquaClean". Водният филтър AquaClean е запушен. Сменяйте водния филтър AquaClean на всеки 3 месеца. Филтър, който е на повече от 3 месеца може да се запуши. Кафемелачката е настроена да мели твърде ситно. Задайте по-едра (по-висока) настройка на кафемелачката. Обърнете внимание, че това ще повлияе на вкуса на кафето. Блокът за приготвяне е мръсен. Извадете блока за приготвяне и го изплакнете под течаща вода. Чучурът за кафе е мръсен. Почистете чучура за кафе и отворите му с инструмент за почистване на тръби или с игла. Отделението за предварително смляно кафе е запушено Изключете машината и извадете блока за приготвяне. Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжица в него. Движете дръжката нагоре и надолу, докато задръстеното мляно кафе падне надолу (Фиг. 27). Кръгът на машината е задръстен с накип. Почистете накипа от машината с препарат за премахване на накип на Philips. Винаги премахвайте накипа от машината, когато индикаторната светлина започне да мига. 259 Български Български
Страница: 22
Проблем Причина Решение Машината мели зърната кафе, но не пуска кафе. Отделението за предварително смляно кафе е запушено. Изключете машината и извадете блока за приготвяне. Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжица в него. Движете дръжката нагоре и надолу, докато задръстеното мляно кафе падне надолу (Фиг. 27). Млякото не се разпенва. Машини с LatteGo: LatteGo е сглобено неправилно. Проверете дали съдът за мляко е правилно сглобен в рамката на LatteGo ("щракване"). Машини с LatteGo: съдът за мляко и/или рамката на LatteGo са мръсни. Разглобете LatteGo и изплакнете и двете части под течаща вода или ги измийте в миялна машина. Машини с класическа приставка за разпенване на мляко: приставката за разпенване на мляко е мръсна. Почистете старателно приставката за разпенване на мляко. Използваният вид мляко не е подходящ за разпенване. Различните видове мляко правят различно количество и качество на пяната. Тествали сме следните видове мляко, които са показали добър резултат при разпенване: полуобезмаслено или пълномаслено краве мляко и мляко без лактоза. От долната част на съда за мляко LatteGo изтича мляко. Рамката и съдът за мляко не са сглобени правилно. Първо, поставете горната част на съда за мляко под куката в горната част на рамката. След това натиснете долната част на съда за мляко. Ще чуете щракване, когато той се фиксира на мястото си. Машината изглежда тече. Машината използва вода за изплакване на вътрешния кръг и блока за приготвяне. Тази вода изтича през вътрешната система директно в тавичката за отцеждане. Това е нормално. Изпразвайте тавичката за отцеждане всеки ден или веднага, щом индикаторът за пълна тавичка за отцеждане се покаже през капака на тавичката за отцеждане. Съвет: Поставете чаша под чучура, за да съберете водата от изплакването и за да намалите водата в тавичката за отцеждане. Тавичката за отцеждане е препълнена и преляла, което кара машината да изглежда, че тече. Изпразвайте тавичката за отцеждане всеки ден или веднага, щом индикаторът за пълна тавичка за отцеждане се покаже през капака на тавичката за отцеждане. 260 Български
Страница: 23
Проблем Причина Решение Водният резервоар не е пъхнат докрай и сега в машината е засмукан въздух. Проверете дали водният резервоар е в правилното положение: отстранете го и след това отново го поставете, като го изтласкате колкото се може по-навътре. Блокът за приготвяне е мръсен/запушен. Изплакнете блока за приготвяне. Машината не е поставена върху хоризонтална повърхност. Поставете машината върху хоризонтална повърхност, за да може тавичката за отцеждане да не прелива и индикаторът за пълна тавичка за отцеждане да работи правилно. Водният резервоар не е пъхнат докрай и сега в машината е засмукан въздух. Проверете дали водният резервоар е в правилното положение: отстранете го и след това отново го поставете, като го изтласкате колкото се може по-навътре. Не мога да активирам водния филтър AquaClean и машината иска накипът да се почисти. Филтърът не е бил поставен или сменен навреме, след като индикаторната светлина за водния филтър AquaClean е започнала да мига. Това означава, че вашата машина не е съвсем почистена от котлен камък. Първо почистете машината от накипа, след което поставете водния филтър AquaClean. Новият воден филтър не пасва. Опитвате се да поставите друг филтър, който не е воден филтър AquaClean. Само водният филтър AquaClean пасва в машината. Гуменият уплътнителен пръстен на водния филтър AquaClean не е на мястото си. Поставете обратно гумения уплътнителен пръстен на водния филтър AquaClean. Машината издава силен шум. По време на работа е нормално машината да издава шум. Ако машината започне да издава друг вид шум, почистете блока за приготвяне и го смажете. Водният филтър AquaClean не е подготвен правилно и сега в машината е засмукан въздух. Отстранете водния филтър AquaClean от водния резервоар и го пригответе правилно за употреба, преди да го върнете обратно. Вижте глава "Воден филтър AquaClean" за инструкции стъпка по стъпка. Водният резервоар не е пъхнат докрай и сега в машината е засмукан въздух. Проверете дали водният резервоар е в правилното положение: отстранете го и след това отново го поставете, като го изтласкате колкото се може по-навътре. 261 Български Български
Страница: 24
Технически спецификации Производителят си запазва правото да подобрява техническите спецификации на продукта. Всички предварително зададени количества са приблизителни. Описание Стойност Размери (Ш x В x Д) 246 x 372 x 433 мм Тегло 7 – 7,5 кг Дължина на захранващия кабел 1000 мм Резервоар за вода 1,8 литра, подвижен Вместимост на съда за кафе на зърна 275 г Вместимост на съда за утайка от кафе 12 шайби Капацитет на LatteGo (съд за мляко) 250 мл Регулируема височина на улея 85 – 145 мм Номинално напрежение – номинална мощност – електрозахранване Вижте етикета с данни от вътрешната страна на сервизната вратичка (фиг. A11) 262 Български
Марка:
Philips
Продукт:
кафемашини
Модел/име:
Series 2200 EP2220
Тип файл:
PDF
Налични езици:
Полски, Румънски, Словашки, Унгарски, Словенец, Хърватски, Украински, български, Латвийски, Литва, Естонски