AWP3704 ръководство
Philips AWP3704 ръководство

Ръководство за потребителя за Philips AWP3704 в Английски. Това PDF ръководство има 56 страници.

PDF 56 1.1mb

Вижте ръководството на Philips AWP3704 по-долу. Всички ръководства на ManualsCat.com могат да бъдат разгледани напълно безплатно. С помощта на бутона „Избор на език“ можете да изберете езика на ръководството, което искате да прегледате.

MANUALSCAT | BG

Въпрос и отговори

Имате въпрос относно Philips AWP3704, но не можете да намерите отговора в ръководството за потребителя? Може би потребителите на ManualsCat.com могат да Ви помогнат да отговорите на въпроса си. Като попълните формата по-долу, Вашият въпрос ще се появи под ръководството за Philips AWP3704. Моля, уверете се, че описвате трудностите си с Philips AWP3704 възможно най-точно. Колкото по-точен е въпросът Ви, толкова по-големи са шансовете бързо да получите отговор от друг потребител. Автоматично ще получите имейл, с който Ви информираме, когато някой е реагирал на въпроса Ви.

Задайте въпрос относно Philips AWP3704

Страница: 1
6 7 8 4 5 1 2 3 12 d c a b a b 10 9 11 Timer 1 Filter cartridge housing 2 Filter cartridge 3 4 Seal ring 5 Filter cartridge holder 6 Filtered water outlet 7 8 Selection button 9 Unfiltered water outlet Attachment nut 10 Pre-filter 11 Optional adaptors 12 A-Type a B-Type b C-Type c Mini wrench d EN Таймер 1 Тяло на блока за пречистване на водата 2 Филтрираща касета 3 4 Уплътнителен пръстен 5 Държач за филтриращата касета 6 Отвор за изтичане на филтрирана вода 7 8 Бутон за избор на режим 9 Отвор за изтичане на нефилтрирана вода Прикрепваща гайка 10 Предварително филтриране 11 Допълнителни адаптери 12 тип А a тип B b тип С c мини гаечен ключ d BG
Страница: 2
Attachment nut 1 Filter cartridge holder 2 Timer 3 Seal ring 4 5 Filter cartridge 6 Filter cartridge housing 7 8 Filtered water outlet 9 Unfiltered water outlet Selection lever 10 Pre-filter 11 Optional adaptors 12 A-Type a B-Type b C-Type c Mini wrench d EN Прикрепваща гайка 1 Държач за филтриращата касета 2 Таймер 3 Уплътнителен пръстен 4 5 Филтрираща касета 6 Тяло на блока за пречистване на водата 7 8 Отвор за изтичане на филтрирана вода 9 Отвор за изтичане на нефилтрирана вода Лост за избор на вода 10 Предварително филтриране 11 Допълнителни адаптери 12 тип А a тип B b тип С c мини гаечен ключ d BG 12 d c a b a b 1 2 3 4 5 6 7 10 9 11 8
Страница: 3
B1-1 B1-1 B1-2 B1-2 1. Инсталиране и използване - Уредът може да се монтира само към водопроводна чешма с диаметър от 15 мм до 24 мм. - Преди да монтирате уреда към чешмата, изберете подходящ адаптер. - Приложените адаптери правят пречиствателният уред подходящ за почти всякаква чешма, с изключение на: · чешми с диаметър по-малък от 15 мм или по-голям от 24 мм · чешми с глава за душ · чешми с правоъгълна или овална форма · сензорни смесители. Инсталиране Подготовка Запознайте се с начина на инсталиране на пречиствателния уред в зависимост от конкретния тип адаптер. Адаптер за инсталиране тип A За чешми с аератор с мъжка (външна) резба (1) Свалете накрайника на аератора и уплътнителния пръстен от чешмата. (2) Завинтете съответния адаптер (тип A) към чешмата. (3) Затегнете адаптера с мини гаечния ключ. Адаптер за инсталиране тип B За чешми с аератор с женска (вътрешна) резба (1) Свалете накрайника на аератора от чешмата. (2) Извадете оригиналния адаптер и завинтете съответния такъв (тип B) към чешмата. (3) Затегнете адаптера с мини гаечния ключ. BG 6 A1-1 A1-1 A1-2 A1-2
Страница: 4
Ежедневна употреба AWP3703, AWP3753: Изборът на режим с филтриране или без става с натискане на бутона. - Режим нефилтрирано разпръскване С натискане на бутона изберете желания режим. - Режим филтрирана струя Натиснете отново бутона и изберете режима. 7 Инсталиране на пречиствателния уред (1) Развийте капака на филтърния блок. (2) Извадете филтриращата касета от защитното фолио и я поставете в държача. Поставете обратно капака. (3) Завъртете прикрепващата гайка в посока, обратна на часовниковата стрелка и монтирайте уреда към чешмата, след това освободете гайката. (4) Настройте таймера a. Насочете стрелката към началния месец b. Периодът за замяна на филтъра зависи от броя на потребителите на уреда и ежедневното му ползване: · от 1 лице ·· от 2 лица ··· от 3 лица Бележка: При първата употреба на уреда изберете режима без филтриране и оставете водата да тече за около 5 секунди. След това превключете в режима за филтриране и оставете водата да тече в продължение на 3 минути. Адаптер за инсталиране тип C За чешми, различни от предходните два вида (А или В), с диаметър от 15 мм до 21 мм. Пригответе си шлицова отвертка преди да започнете да монтирате уреда. Адаптер за инсталиране тип C (1) Размерът на отвора на чешмата определя, дали е необходим вътрешният или външният уплътнителен пръстен на адаптера тип C. (2) Комбинирайте адаптер тип B с адаптер тип C. (3) Нагласете и монтирайте комбинирания адаптер към чешмата. C1-1 C1-1 C1-2 C1-2 C1-3 C1-3
Страница: 5
Кога трябва да подмените филтъра: При ежедневна употреба филтърът се подменя: · на всеки 5-6 месеца при употреба от 1 лице · на всеки 2-3 месеца при употреба от 2 лица · на всеки 1-2 месеца при употреба от 3 лица Бележка: Действителният живот на филтриращата касета зависи от качеството на питейната вода в района Ви и от ежедневната употреба на уреда. Ако забележите, че водният дебит е значително по-малък, подменете филтриращата касета. Смяна на филтриращата касета A. Проверете дали чешмата е затворена. Б. Свалете капака на филтъра. В. Вкарайте нова филтриращата касета в държача и поставете обратно капака. Убедете се, че уплътнителният пръстен е правилно монтиран и не е повреден. Г. Настройте таймера. Д. Оставете водата да тече за 5 секунди без филтриране и 3 минути с филтриране. Смяна на филтъра D1-1 D1-2 D1-1 D1-2 Предупреждение: В режима с филтриране трябва да протича винаги студена вода (5-38ºС). В обратен случай уредът може да се повреди. 2. Поддръжка Ежедневна поддръжка 8 - При ежедневна употреба: най-напред оставете водата да тече без филтриране за около 5 секунди, за да предотвратите бързото задръстване на филтриращата касета; преди всяко използване оставяйте водата да тече с филтриране в продължение на 5 секунди. - Ако не сте ползвали пречиствателния уред в продължение на повече от 2 дни, преди употреба оставете водата да тече с филтриране за около 20 секунди. - Ако не сте ползвали пречиствателния уред 2 седмици и повече, преди употреба оставете водата да тече с филтриране в продължение на 3 минути. Ако усещате неприятна миризма от филтрираната вода, подменете филтриращата касета с нова. AWP3704, AWP3754: Завъртете лоста за избор на режим: филтрирана струя, нефилтрирано разпръскване и нефилтрирана струя.
Страница: 6
Ако имате нужда от информация или имате някакви проблеми, моля посетете уеб страницата на Philips - www.philips.com/water или се свържете с "Центъра за обслужване на клиенти на Philips" във вашата държава. Ако няма "Център за обслужване на клиенти на" във вашата държава се обърнете към местния търговец на Дилър. 4. Гарантия и сервис 5. Съдържание на опаковката Уред за обработка на вода 1x Допълнителни адаптери 1x Ръководство за употреба 1x Моля пазете това ръководство за употреба за бъдеща справка 3. Предпазни мерки - Използвайте уреда само за филтриране на чешмяна вода. Не използвайте за вода, която е микробиологично опасна или с неизвестно качество, без подходяща дезинфекция. - Не монтирайте пречиствателния уред към водопровод с налягане на водата над 0,35 MPa. Ако налягането на водата в чешмата надвишава 0,35 MPa, необходимо е да монтирате предпазен клапан (закупен отделно). - Температурата на водата в режим с филтриране трябва да е между 5-38°C. Ако температурата на водата надвиши 38 °C, филтърът може да се повреди. Ако температурата на водата е по-ниска от 5 °C, може да замръзне и има опасност от поява на течове. - Не променяйте начина на инсталиране на уреда. - Пречиствателният уред е предназначен само за домашна употреба. Внимание - Системата и инсталацията трябва да съответстват на приложимите и местните разпоредби. - Замърсителите или други нежелани вещества, които могат да бъдат отстранени или редуцирани от пречиствателя, не се съдържат непременно във всеки водопровод. - За най-ефективна работа на уреда подменяйте филтриращата касета в съответствие с периода на смяна, указан в глава 2. Ако забележите, че водният дебит е значително по-нисък, препоръчваме Ви да подмените филтъра. - Не запушвайте отвора за изтичане на филтрираната вода и не свързвайте други приспособления към него. - Дръжте пречиствателния уред далече от източници на топлина, за да предотвратите неговото деформиране или счупване. - Не поправяйте уреда. - Този уред не омекотява водата. - Не използвайте филтрираната вода за аквариуми. Чешмяната вода, филтрирана или не, може да е вредна за рибата. Внимание 9
Марка:
Philips
Продукт:
Некатегоризирани
Модел/име:
AWP3704
Тип файл:
PDF
Налични езици:
Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Полски, Руски, Чешки, Словашки, български