AWP2980 ръководство
Philips AWP2980 ръководство

Ръководство за потребителя за Philips AWP2980 в Холандски. Това PDF ръководство има 68 страници.

PDF 68 1.1mb

Вижте ръководството на Philips AWP2980 по-долу. Всички ръководства на ManualsCat.com могат да бъдат разгледани напълно безплатно. С помощта на бутона „Избор на език“ можете да изберете езика на ръководството, което искате да прегледате.

MANUALSCAT | BG

Въпрос и отговори

Имате въпрос относно Philips AWP2980, но не можете да намерите отговора в ръководството за потребителя? Може би потребителите на ManualsCat.com могат да Ви помогнат да отговорите на въпроса си. Като попълните формата по-долу, Вашият въпрос ще се появи под ръководството за Philips AWP2980. Моля, уверете се, че описвате трудностите си с Philips AWP2980 възможно най-точно. Колкото по-точен е въпросът Ви, толкова по-големи са шансовете бързо да получите отговор от друг потребител. Автоматично ще получите имейл, с който Ви информираме, когато някой е реагирал на въпроса Ви.

Задайте въпрос относно Philips AWP2980

Страница: 1
BG СЪДЪРЖАНИЕ Важно Внимание Използване на уреда Дисплей Индикация за живота на филтъра и неговата замяна Поддръжка Гаранция и поддръжка Опаковъчен списък 02 02 03 04 04 05 05 05
Страница: 2
GВажно Моля, прочетете внимателно тази важна информация преди да започнете да използвате уреда и я запазете за бъдещи справки. Внимание • Уредът e предназначен за пречистване само на чешмяна вода. Не го пълнете с вода, която е с неизвестно качество или която е микробиологично несигурна. • Уредът е конструиран за филтриране на вода с температура от 2 до 38 ℃ (32 - 95 ℉). • Не почиствайте уреда в съдомиялна машина. • Не подлагайте уреда на удар или падане, това би могло да повлияе върху нормалното му функциониране. • Ако от чешмата тече мътна вода, източете я за известно време преди да напълните резервоара за вода, с това ще осигурите живота на филтъра. • Филтърът може да е влажен поради изпаряването на вода от смолата, това явление е нормално и не засяга употребата на уреда. • Заменяйте редовно филтъра в зависимост от качеството на водата във Вашия регион и действителната употреба на уреда. • Не потапяйте уреда във вода. • Пазете уреда от пряка слънчева светлина или друг източник на топлина. Не го излагайте на влага. • Не зареждайте уреда дълго време за да не се повреди батерията. • Зареждайте често уреда за да се осигури живота на батерията и да се поддържа достатъчна мощност. • Филтрираната вода трябва да се консумира в рамките на 24 часа. • Не поставяйте уреда във фризера, тъй като това може да причини повреди по него. 02
Страница: 3
Използване на уреда 01 Инструкции за почистване на уреда преди употреба Отстранете всички амбалажни материали от уреда и от филтъра. 02 Почистете резервоара за вода с вода или с чиста влажна кърпа. (Забележка: не потапяйте уреда във вода.) 03 Заредете напълно уреда, докато бутонът свети постоянно в синьо. 04 Проверете дали уплътнителният пръстен върху филтъра е непокътнат. Инсталирайте филтъра в уреда. 05 Напълнете резервоара с чешмяна вода до обозначението за максимум и натиснете бутона за да изтекат 3 литра вода за първоначалното изплакване на уреда. 06 С това уредът вече е готов за употреба. Насладете се на вкуса на прясно филтрирана вода. Контролен панел ръкохватка резервоар за вода зарядно устройство с USB конектор тип С кабел с USB конектор тип С отварящ се капак 03
Страница: 4
Дисплей С натискането на бутона започва подаването на филтрирана вода, с повторното натискане на бутона подаването на вода спира. Уредът спира автоматично да подава вода след 1 минута. Ако в резервоара няма достатъчно количество вода, уредът не реагира дори и на натискане на бутона. Индикация за живота на филтъра и неговата замяна · Индикаторът, който следи живота на филтъра въз основа на неговата употреба, свети постоянно в лилаво за да Ви напомни, че е необходима замяна на филтъра след подаването на 100 литра вода или на всеки 30 дни, което от двете настъпи по-рано. · Когато животът на филтъра е по-малко от 3 дни или оставащият капацитет за филтриране е по-малък от 6 литра, индикаторът започва да мига в лилаво за да Ви уведоми за това. · Нулиране на живота на филтъра: натиснете и задръжте бутона за подаване на вода за 8 секунди. Когато нулирането на живота на филтъра приключи, индикаторът мига в синьо 3 пъти. · За да се предотврати изсъхването филтърът не бива да се оставя неизползван за дълго време. Ако очаквате подобен продължителен период (напр. отпуск), Няма светлинна индикация: уредът е в режим на готовност Мигаща лилава светлина при подаване: филтърът трябва да се замени скоро Мигащи с редуване лилава и червена светлини при подаване: необходима е замяна на филтъра и зареждане на уреда Мигаща червена светлина при подаване: уредът трябва да се зареди скоро Постоянна синя светлина: уредът е напълно зареден Постоянна синя светлина: уредът подава филтрираната вода 04
Страница: 5
препоръчително е да извадите филтъра и след като го поставите в запечатана найлонова торбичка да го съхранявате в хладилника (не във фризера). · Ако филтърът не е бил използван повече от 5 дни, източете 3 литра вода за да изплакнете филтрираща среда; ако филтърът не е бил използван повече от 15 дни, неодходима е неговата замяна. · Ако предполагате, че за дълъг период от време няма да ползвате уреда, съхранявайте го в напълно сухо състояние. Поддръжка Редовно измивайте и изплаквайте резервоара за вода. Преди почистването извадете филтъра и източете водата от резервоара. Избършете капака с влажна кърпа. Използвайте само фин почистващ препарат, никога не използвайте разтворители или корозивни химикали. Никога не почиствайте уреда с абразивни средства. Гаранция и поддръжка Ако имате нужда от информация или имате някакви проблеми, моля посетете уеб страницата на Philips - www.philips.com/water или се свържете с "Центъра за обслужване на клиенти на Philips" във вашата държава. Ако няма "Център за обслужване на клиенти на Philips" във вашата държава се обърнете към местния търговец на Philips. Опаковъчен списък Уред филтър x1 x1 кабел с USB конектор тип С ръководство за бърз старт x1 x1 05
Марка:
Philips
Продукт:
Некатегоризирани
Модел/име:
AWP2980
Тип файл:
PDF
Налични езици:
Холандски, Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Португалски, Полски, Словашки, Китайски, български